Management Drives

Door elkaars sterke punten te kennen, kun je samen groeien

De Management Drives software meet en geeft inzicht in wat een team of persoon motiveert. De Management Drives software biedt zo een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en de kracht van het team en ieder individu te benutten. Management Drives maakt gebruik van een taal met zes kleuren, uniek gepresenteerd in een matrix. Elke kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

De kleuren

Dit is wat drijfveren zeggen over een

 • Visie
 • Mensen
 • Strategie
 • Structuur
 • Focus
 • Missie
 • Gedeelde visie
 • Samenwerking
 • Gemeenschappelijk doel
 • Duidelijke afspraken
 • Focus
 • Verbinding
 • Wil analyseren, begrijpen en doorgronden
 • Geeft prioriteit aan mensen en sociale banden
 • Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Wil zekerheid en duidelijkheid creëren
 • Staat voor moed, tempo en kracht
 • Behulpzaam, creëert banden en veiligheid

Management Drives theorie

Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De theorie van Management Drives is gebaseerd op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) en is al in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde zijn theorie op Jung en Maslow. Onze zes kleuren hebben elk hun eigen betekenis op organisatie- en teamniveau en voor iemand zijn persoonlijk leiderschap.

Management Drives is uniek omdat het een verbinding maakt tussen:

 • Organisatieontwikkeling en cultuur
 • Teamontwikkeling
 • Individueel leiderschap

De MD Matrix

Management Drives is uniek in het gebruik van de Matrix. Met de zes drijfveren is de Matrix een unieke reflectie die alleen door Management Drives gebruikt mag worden. De Matrix maakt het heel eenvoudig om drijfveren, gedrag, culturen en ontwikkelingen te reflecteren en met elkaar te verbinden. De kleuren en de toepassingen zijn gemakkelijk te onthouden voor de gebruikers van Management Drives. Dit maakt het gebruik van Management Drives effectief en efficiënt.

MD Matrix Leadership styles NL

 

Zes leiderschapsstijlen
Leiderschapsstijl

Visionair

Zaken breed beschouwen
Sterk toekomstgericht
Wil vrijheid in denken en doen
Inhoud moet kloppen

+ Creatief
+ Inspirerend
+ Ruimte geven

- Theoretisch
- Geeft geen helderheid
- Niet bezig met de praktijk

Leiderschapsstijl

People Manager

Sociaal ingesteld
Mensen zijn gelijkwaardig
Sensitief voor gevoelens
Zoekt samenwerking

+ Empathisch
+ Creëert onderlinge banden
+ Oog voor de zwakkeren

- Volgt de traagste
- Meepraten met de groep
- Neemt geen besluiten

Leiderschapsstijl

Ondernemer

Competitief ingesteld
Gericht op doelen en succes
'Willen is kunnen'
Wil serieus genomen worden

+Ziet steeds nieuwe kansen
+Gedreven
+Ambitieus

-Waan van de dag
-Moeite met kritiek ontvangen
-Let niet op de zwakkeren

Leiderschapsstijl

Bestuurder

Gehecht aan regels en discipline
Maakt het werk echt af
Gehecht aan rechtvaardigheid
Wil waardering de inzet

+ Gedetailleerde dossierkennis
+ Degelijk
+ Stabiel

- Te gericht op details
- Kan star overkomen
- Kan formeel acteren

Leiderschapsstijl

Autoriteit

Effectief en ongeduldig
Hier en nu, beslist onmiddellijk
Respect voor kracht
Vertrouwt echte vrienden

+ Vastberaden
+ Besluitvaardig
+ Communiceert direct

- Onvoorspelbaar
- Dwingend
- Vervreemd mensen

Leiderschapsstijl

Nestor

Kent bescheidenheid
Oog voor tradities en rituelen
Ongeschreven regels
Bereid zich op te offeren

+ Creëert groot commitment
+ Gevoel van trots
+ 'Erbij horen'

- Weinig zelfkritisch
- Gesloten voor buitenaf
- Group think

Organisatieontwikkeling

Management Drives onderscheidt zich door haar toepassingen op organisatieniveau. Drijfveren bepalen hoe mensen handelen. Drijfveren laten zien welke onderdelen van de organisatieontwikkeling van nature meer of minder aandacht krijgen. Elke kleur staat voor een stap in de ontwikkeling van de organisatie. Alle stappen in de organisatieontwikkeling zijn belangrijk. De fase waarin een organisatie zich bevindt en de context bepalen waar meer of minder aandacht aan gegeven moet worden.

De individuele en teamprofielen bepalen echter waar de natuurlijke aandacht op gericht is. Dit inzicht betekent dat er bewust aandacht kan worden besteed aan elke stap in de organisatieontwikkeling, vanuit de belangen van de organisatie.

Stap 1, Paars Geel:

Missie en visie hebben betrekking op wie we zijn en waar we naartoe gaan. Identiteit, kernwaarden en trots zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de paarse drijfveer. Visie, langetermijnontwikkelingen, de omgeving en het bredere perspectief horen nadrukkelijk bij geel.

Stap 2, Oranje Rood:

Strategie en focus, vertaalt de missie en visie naar concrete strategie en de te bereiken doelen. We moeten de risico’s bepalen en wat we wel en niet gaan doen. Keuzes maken en focussen.

Stap 3, Blauw Groen:

Organiseren en communiceren, gaat over het bepalen van de werkwijze waarin we de geformuleerde doelen gaan behalen, welke afspraken hiervoor worden gemaakt en hoe we ervoor zorgen dat mensen verbonden zijn en blijven.

Belangrijke elementen in stap 3 zijn ook het vaststellen van de richting, strategie en afspraken. Het gaat hierbij om het creëren van banden tussen het individu, het team en de organisatie.

 

Teamprofiel

Organisaties bestaan omdat mensen samenwerken. De vraag is alleen hoe mensen optimaal samenwerken. Hoe zorg je ervoor dat mensen optimaal gemotiveerd zijn, elkaar versterken en elkaars taal spreken? Inzicht in elkaars individuele profiel is een eerste stap. Een teamprofiel geeft inzicht in de drijfveren van een team.

Een teamprofiel is een optelsom van meerdere individuele profielen. Dit identificeert de sterke punten en valkuilen van dit team, en laat zien wat dit team motiveert en demotiveert. Met dit inzicht is het mogelijk om de prestaties van het team te verbeteren en de energie in een team te verhogen.

 • Groepslogica geeft aan wat dit team motiveert, wat de sterke punten en valkuilen zijn.
 • Diversiteit laat zien hoe verschillend de leden van het team zijn.
 • All Plus geeft weer wat het team energie geeft en hoe het gemotiveerd kan worden.
 • All Minus geeft weer wat het team energie kost.
Teamprofiel
Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

Het teamprofiel weerspiegelt wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Zodra een team zich realiseert dat elk teamlid anders denkt en handelt, kan het team elkaars sterke punten benutten.

Individueel profiel

Een individueel profiel is het resultaat van de survey software, gepresenteerd in vier herkenbare grafieken: Logica, Verwerping, Energiebalans en Mindset.

 • Logica is de volgorde waarin iemand gemotiveerd is.
 • Verwerping geeft aan wat iemand stoort.
 • De Energiebalans laat zien waar iemand zijn energie vandaan haalt of waar hij energie verliest.
 • Mindset geeft weer welk mogelijk gedrag wordt vertoond door iemand die onder druk staat.
Individueel profiel
Individueel profiel

Geeft duidelijk aan wat iemand drijft

Het MD Profiel geeft aan wat jou drijft en hoe je je kennis en competenties inzet.
Uitgebeeld in 4 herkenbare grafieken.

Wil je meer informatie over onze methode? Schrijf je hier vrijblijvend in voor de MD Demo.
Tijdens deze gratis online sessie zal een van onze consultants je meer vertellen over de methode en het gebruik van Management Drives!

Wat wil je ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
We passen onze kennis succesvol toe op zowel tijdloze als actuele thema's. Wat wil jij ontwikkelen?