Zelfsturende teams

Wat als niemand de baas is?

Goede zelfsturing, iedereen telt mee

Bij de implementatie gaat het er bij een zelfsturend team om dat iedereen een bijdrage kan leveren en dat het team gebruik maakt van de sterke punten, vaardigheden en energie van mensen. Iedereen is verantwoordelijk en moet op elkaar kunnen vertrouwen. Goede zelfsturing vereist een team met gevarieerde vaardigheden en bewustzijn hoe ze zich als team zullen gedragen. Ze verankeren het gedrag van alle zes de drijfveren, zelfs als ze er niet op gefocust zijn.

Wij geloven dat de ontwikkeling van leiderschap uit drie fasen bestaat:

Bewust worden

Zelfsturing betekent voor iedereen iets anders. Management Drives laat zien dat elke drijfveer een andere definitie geeft aan zelfmanagement. Binnen een team is het belangrijk dat er consensus is over de betekenis en omgang met zelfmanagement, zodat mensen elkaar begrijpen en het met elkaar eens zijn. Binnen een zelfsturend team doe je het samen, organiseer je samen, stuur je samen aan en evalueer je het proces met z'n allen.

Bekijk animatie video2 min
De kleuren

Dit is wat drijfveren zeggen over een

 • Visie
 • Mensen
 • Strategie
 • Structuur
 • Focus
 • Missie
 • Gedeelde visie
 • Samenwerking
 • Gemeenschappelijk doel
 • Duidelijke afspraken
 • Focus
 • Verbinding
 • Wil analyseren, begrijpen en doorgronden
 • Geeft prioriteit aan mensen en sociale banden
 • Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Wil zekerheid en duidelijkheid creëren
 • Staat voor moed, tempo en kracht
 • Behulpzaam, creëert banden en veiligheid
Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

Het teamprofiel weerspiegelt wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Zodra een team zich realiseert dat elk teamlid anders denkt en handelt, kan het team elkaars sterke punten benutten.

Individueel profiel

Geeft duidelijk aan wat iemand drijft

Het MD Profiel geeft aan wat jou drijft en hoe je je kennis en competenties inzet.
Uitgebeeld in 4 herkenbare grafieken.

''Wij zien binnen Aegon Nederland een belangrijke combinatie tussen mens en technologie, ook naar de toekomst toe. Daar zien we voor Management Drives een belangrijke rol weggelegd.''

Rob Spuijbroek Aegon NL Rob Spuijbroek

Chief People Officer

Bewegen

Wanneer we elkaar goed kennen, begrijpen we elkaar en kunnen we afspraken maken over zelfmanagement. Hierdoor is een team in staat om elkaars krachten te benutten. Binnen het team zijn we het eens over de betekenis van zelfmanagement en bepalen we welk gedrag passend en gewenst is. Management Drives helpt je om die beweging te maken binnen je team.

Borgen

Zelfmanagement gaat over continu handelen en je aanpassen aan de situatie, het gaat over communiceren en vertrouwen in je teamleden. Het vraagt permanente aandacht voor de inhoud en voor elkaar. We moeten elkaars kracht blijven benutten. Met de MD App ben je op de hoogte van wat jouw team drijft. Zo kan je het positieve gedrag van elke drijfveer integreren en voorkomen dat je in de valkuilen trapt.

De kracht van Management Drives altijd bij de hand

De MD App is beschikbaar voor iedereen met een MD Profiel. De MD App creëert connectiviteit tussen teams en collega's én geeft tips & tricks voor verdere ontwikkeling.

 • EFFECTIEVE TEAMS

  Vorm een effectief team dat echte resultaten boekt en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Voeg personen uit je connecties samen en maak een teamprofiel. Zie wat het team in een flow brengt of waar ze op blokkeren.

 • OPTIMALE SAMENWERKING

  Verbind met anderen en til elke vergadering naar een hoger niveau. Bekijk hoe diegene communiceert en hoe je de ander kunt motiveren. Heb je een vergelijkbaar profiel of vul je elkaar juist aan. Bereik de beste samenwerking in iedere situatie.

 • PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

  Inzicht in jezelf door het MD profiel is de basis, gedrag ontwikkelen dat past bij situaties van alledag is waar het om gaat. Ga aan de slag met de tips die je krijgt om ander gedrag te oefenen en ontwikkel jezelf om juist te reageren in iedere situatie.

EFFECTIEVE TEAMS

Vorm een effectief team dat echte resultaten boekt en bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Voeg personen uit je connecties samen en maak een teamprofiel. Zie wat het team in een flow brengt of waar ze op blokkeren.

OPTIMALE SAMENWERKING

Verbind met anderen en til elke vergadering naar een hoger niveau. Bekijk hoe diegene communiceert en hoe je de ander kunt motiveren. Heb je een vergelijkbaar profiel of vul je elkaar juist aan. Bereik de beste samenwerking in iedere situatie.

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

Inzicht in jezelf door het MD profiel is de basis, gedrag ontwikkelen dat past bij situaties van alledag is waar het om gaat. Ga aan de slag met de tips die je krijgt om ander gedrag te oefenen en ontwikkel jezelf om juist te reageren in iedere situatie.