Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Indien u gebruik maakt van de diensten van Management Drives en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Management Drives verstrekt zal Management Drives de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt met het oog op een goede dienstverlening aan haar (potentiele)klanten

WAAROM VERWERKT MANAGEMENT DRIVES DEZE GEGEVENS
Management Drives verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen informeren over gerelateerd nieuws of evenementen.

Indien u contact zoekt met Management Drives voor het verwerven van dienstverlening kan Management Drives uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit consultancy of certificering.

HOE LANG MANAGEMENT DRIVES GEGEVENS BEWAART
Management Drives bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden vernietigd indien verwerking in relatie tot het doel van de verwerking niet meer gerechtvaardigd is.

DELEN MET ANDEREN
Management Drives verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Gegevens  worden slechts dan aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Derden krijgen slechts de beschikking over uw persoonsgegevens indien men ten minste dezelfde geheimhouding en beveiligingsvoorschriften in acht neemt die Management Drives hanteert.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Management Drives worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Management Drives gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nimmer aan derden verstrekt.

MD meeting

GOOGLE ANALYTICS
Management Drives maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Management Drives bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Management Drives te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Management Drives heeft hier geen invloed op.

Management Drives heeft Google geen toestemming gegeven om via Management Drives verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

COOKIES
Uw huidige instellingen:
Pas uw toestemming aan | Trek uw toestemming in


COOKIE INSTELLINGEN
Bij uw eerste bezoek aan de website wordt u de mogelijkheid geboden de cookies (deels) te weigeren. Nadat u deze keuze heeft gemaakt, kunt u die keuze altijd wijzigen op deze Privacy pagina. Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u hier.

COOKIES VERWIJDEREN
U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Ook kunt u alle cookies die in uw browser geplaatst zijn, verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser om te zien op welke wijze u de cookies kunt verwijderen. Houd er rekening mee dat het verwijderen of blokkeren van functionele cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet (goed) meer werken.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@managementdrives.com Management Drives zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Management Drives neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Management Drives maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Management Drives verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Management Drives op via info@managementdrives.com