Alle consultancy

Organisatie transformatie en ontwikkeling

Het hebben van inzichten en competenties rond organisatiecultuur transformatie resulteert in een effectievere en duurzamere verandering.

Organisatorische verandering richt zich vaak op het proces van het verbeteren van  strategieën en het opnieuw ontwerpen van bedrijfsprocessen, terwijl in wezen het menselijke aspect wordt genegeerd. Vervolgens bereikt deze verandering niet de gewenste resultaten vanwege een gebrek aan focus op de cultuur van de organisatie.

Deze verander initiatieven moeten activiteiten omvatten die gericht zijn op werknemerservaring. Organisatorische verandering vindt plaats op alle niveaus. Het hebben van inzichten en competenties rondom organisatiecultuur transformatie resulteert in een effectievere en duurzamere verandering.

Management Drives zal de paradigmaverschuiving leiden om een nieuw niveau van betrokkenheid, passie, wendbaarheid en afstemming tussen alle belanghebbenden te bereiken.

Bewustworden

Begrijp wat management gedrag drijft en hoe het verbindt en resoneert met de verschillende bedrijfsgebieden en niveaus.

Bewegen

Krijg totale afstemming terwijl je motivaties op elkaar afstemt die strategieën, processen, systemen, structuren en gedragingen aansturen.

Borgen

Verander je huidige business structuur waardoor de meer purpose-gedreven cultuur, mede gebaseerd op gedeelde kernwaarden, beter aansluit op je strategie

In het kort
  • Effectieve en duurzame transformatie
  • Inzicht in organisatieculturen
  • Betrokken en gemotiveerde medewerkers
Offerte aanvragen