Alle consultancy

Missie, visie en strategieën

Ontwikkel teams en organisaties met Management Drives en de Matrix als onderliggende basis. Alle klassieke organisatieaspecten (missie, visie en strategieën) komen aan bod, plus factoren als drijfveren, cultuur en gedrag. In slechts vier halve dagen geef je vorm aan een uitvoerbare missie, visie en strategie.

Verbind individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling. Management Drives en de matrix zijn ideaal voor het begeleiden van het proces van het vormgeven van missie, visie en strategieën. Voordat de missie, visie en strategieën worden (her)gedefinieerd, is een startsessie aan te raden.

Overeenstemming op het te nemen pad

Het is cruciaal voor succes dat elk teamlid de visie en doelen begrijpt en ondersteunt. Bovendien moeten ze weten hoe ze gaan helpen om ze te bereiken en blij zijn met hun rol in dat proces.

Er zijn twee delen in deze afstemming, ondersteund door de kennis van elkaars drijfveren en de Matrix. Ten eerste is er afstemming van missie, visie, doelstellingen en hoe je ze zult bereiken. En er is een tweede, afstemming van mensen.

Wanneer teamleden op één lijn zitten en betrokken zijn, profiteren teams van verbeterde communicatie, hogere betrokkenheid van medewerkers, snellere besluitvorming en meer flexibiliteit om te reageren op de externe omgeving.

Aan het einde van de sessie, in een gemeenschappelijk groepsproces, wordt de onderlinge verbinding gekoppeld aan een langetermijnperspectief. Dit vertaalt zich in doelstellingen, afspraken en acties. Management Drives is uniek in het leggen van een verbinding tussen individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling. De MD matrix is een ideaal model waarin drie benaderingen ten opzichte van elkaar worden gepresenteerd.

Van concept tot implementatie in slechts 2 dagen

In slechts vier halve dagen ga je van een concept naar een document waarin alle stappen worden beschreven die nodig zijn om doelstellingen te behalen. De verschillende assen in de matrix vormen het raamwerk.

Tijdens de sessies ga je van het maken van strategieën naar een implementatieplan. De stappen in dit proces leiden tot een heldere visie, ondersteund door structurering en plannen. Strategieën bieden vervolgens de duidelijkheid en richting die nodig is om een team of organisatie op een geïnspireerde en doordachte manier aan te sturen.

De zakelijke kant van de MD Matrix

Stap 1: Missie en visie

Heeft betrekking op wie we zijn en waar we naartoe gaan. Het (her)definiëren van identiteit, kernwaarden en purpose. Daarna volgt het bepalen van een visie, het in kaart brengen van langetermijnontwikkelingen en het rekening houden met de omgeving en het bredere perspectief.

Stap 2: Strategieën en focus

Vertaalt missie en visie naar concrete strategieën en doelstellingen. Het definiëren van de risico’s en wat je wel en niet gaat doen. Keuzes maken, focus creëren.

Stap 3: Organiseren en communiceren

Bepaal hoe we de geformuleerde doelen gaan bereiken, welke afspraken je gaat maken en hoe je ervoor zorgt dat de mensen aan boord zijn en blijven.

Aan het einde van het programma heeft het team door intensieve samenwerking de richting bepaald en aangegeven hoe ze de resultaten gaan behalen. Het proces dat het team samen heeft doorlopen betekent dat dit ook gedragen wordt en verankerd is.

Het resultaat van dit programma wordt vastgelegd in een concreet plan om de implementatie en het behalen van doelen te ondersteunen.

In het kort
  • Met Management Drives, het (her)definiëren van missie/visie en strategieën.
  • Combineer individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling
  • Bepaal de cursus als een team
  • Afstemming op missie, visie en strategie
Offerte aanvragen