Alle consultancy

Young Adult

Elke leerling heeft van die momenten op school dat hij of zij denkt: ‘Dit is geweldig!’ Dit zijn de lessen die je energie geven en waar je naar uitkijkt.

Helaas kan geen enkele school alles leuk maken, maar het is mogelijk om leerlingen beter te motiveren. Leer de taal van de leerling spreken en verbeter de interacties tussen leerling en leraar.

Management Drives Young Adult omvat de survey en training die Management Drives speciaal ontwikkelde voor de doelgroep van 13-19-jarigen. Deze survey geeft leerlingen en docenten, mentoren en andere onderwijsprofessionals inzicht in hun drijfveren en wat hen motiveert.

Interacties verbeteren

Drijfveren bepalen voor een groot deel hoe je je gedraagt. Wat iemand drijft bepaalt voor een groot deel het gedrag, de percepties, de leerstijl en de leermotivatie. Aan de ene kant geeft het docenten inzicht in hun eigen behoeften in hun werk en de interactie met leerlingen. Daardoor kunnen ze keuzes maken die de interactie ondersteunen en positief zijn voor het leerklimaat. Aan de andere kant kunnen ze hun stijl van lesgeven, regisseren, motiveren en coachen afstemmen op de drijfveren van de leerlingen. Talenten worden beter aangesproken, leren gaat bijna vanzelf en het werk levert meer energie op.

Omgaan met weerstand

Achter elk moeilijk gedrag en elke weerstand schuilt een behoefte. De leerlingen hebben nog niet genoeg levenservaring om inzicht te hebben in hun behoeften en deze constructief uit te drukken. Om deze behoefte te begrijpen, helpt het om inzicht te hebben in wat een leerling drijft.

Het MD Profiel geeft inzicht in de motivatie om dingen wel of niet te doen en in welke mate energie het opwekt of verbruikt. Wanneer leerlingen meer inzicht hebben in hun drijfveren, zijn ze beter in staat om aan te sluiten bij wat ze ‘moeten’ doen en wat ze ‘willen’ doen.

Inzicht in deze drijfveren helpt docenten om leerlingen te motiveren zodat zij kunnen uitblinken. Enerzijds geeft het docenten inzicht in hun eigen behoeften in hun werk en relatie met leerlingen, waardoor zij keuzes kunnen maken voor een goede interactie en positief leerklimaat. Aan de andere kant kunnen ze hun stijl van lesgeven, begeleiden, motiveren en coachen aanpassen aan de drijfveren van de leerlingen.

Onthul het potentieel van zowel leerling als docent

Over het algemeen zal in de overgang van tiener naar adolescent meer worden genoten van leren. Het leidt tot betere resultaten wanneer leerlingen en docenten meer inzicht hebben in hun eigen en elkaars drijfveren. Management Drives heeft voor beide partijen een op maat gemaakte survey dat inzicht geeft in (latente) behoeften. Casestudy’s met deze survey hebben al aangetoond dat leerlingen meer zelfinzicht krijgen en dit concreet kunnen vertalen naar hoe ze werken en leren. Dit komt weer ten goede aan de resultaten en ontwikkeling van talenten. De essentie is en blijft dat we het curriculum aanbieden op een manier die het potentieel van zowel leerlingen als docenten optimaal benut!

In het kort
  • Boost zelfvertrouwen en emotionele stabiliteit
  • Creëer gemotiveerde studenten en docenten
  • Leerprestaties verbeteren
Offerte aanvragen