Alle consultancy

Fusies en overnames

Begrijp de culturen van verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte lange termijn strategieën om ervoor te zorgen dat ze elkaar optimaal versterken.

Misschien wel de grootste uitdaging na een fusie of overname is om alle bedrijfsculturen succesvol te integreren. Sommige bedrijven denken dat ze niet effectief kunnen fuseren, terwijl anderen feilloos integreren. Het begrijpen van de organisatie cultuur en het proactief  managen ervan is van cruciaal belang voor een succesvolle integratie.

Om de culturen van verschillende organisaties succesvol te laten samensmelten, moet je eerst begrijpen wat deze culturen zijn en inzicht krijgen in de onderliggende drijfveren op individueel, team- en organisatieniveau. Om gedrag te veranderen, moet je begrijpen wat het huidige gedrag is, wat het triggert en welke veranderingen je zou willen aanbrengen om specifieke doelen te bereiken.

Het samenvoegen van culturen en het veranderen van gedrag op basis van inzicht in de motivaties van individuen, teams en organisaties. Dit stelt je in staat om langetermijnstrategieën te ontwikkelen om de doelstellingen te bereiken.

Gebruik de inzichten en tools van Management Drives om grip te houden op het continue proces van fusies en teamontwikkeling. Blijf op alle niveaus op de hoogte van de onderliggende drijfveren en je kan vertrouwen op de langetermijnstrategieën voor jouw organisatie.

In het kort
  • Echt begrip van een organisatiecultuur
  • Culturen samenvoegen op basis van intrinsieke motivaties
  • Creëer bewustzijn en grip
Offerte aanvragen