All Consultancy

Fusioner og opkøb

Forstå de forskellige organisationers kulturer og skab effektive, langsigtede strategier for at sikre, at kulturerne forstærker hinanden optimalt.

Den største udfordring efter en fusion eller et opkøb er at få integreret alle virksomhedskulturer. Nogle virksomheder tror ikke, de kan leve sammen, mens andre integrerer fejlfrit. Forståelse af kultur og proaktiv håndtering af den, er afgørende for en vellykket integration.

Hvis det skal lykkes at fusionere kulturer i forskellige organisationer, skal man først forstå, hvad disse kulturer er, og få indsigt i de underliggende drivkræfter på individ-, team- og organisationsniveau. For at ændre adfærd er man nødt til at forstå, hvad den nuværende adfærd er, hvad den driver, og hvilke ændringer man gerne vil foretage for at nå specifikke mål.

Sammenlægning af kulturer og ændring af adfærd baseret på en dyb forståelse af motivationen hos enkeltpersoner, teams og organisationer. Det giver dig mulighed for at udvikle langsigtede strategier for at nå dine mål.

Brug indsigterne og værktøjerne i Management Drives til at holde styr på den kontinuerlige proces med fusioner og teamudvikling. Vær opmærksom på de underliggende drivkræfter på alle niveauer, når I skaber de langsigtede strategier for jeres organisation.

In brief
  • Ægte forståelse af en organisationskultur
  • Fusionere kulturer baseret på indre motivation
  • Skab bevidsthed og greb
Get offer