All Consultancy

Effektiv adfærd

Du er bevidst om dine drivkræfter, både de individuelle og teamets. Men opfører du og dine teammedlemmer jer i overensstemmelse hermed, så I bliver et bedre præsterende team? I denne session fokuserer vi på teamets og den enkeltes adfærd med MD-profilerne og MD-matrixen som fundament

Denne session sigter mod at udvikle den ønskede adfærd. Gennem målrettede øvelser vil I arbejde på at forbedre præstationen og kulturen. Forbedring af performance betyder direkte at levere resultater, men relaterer sig også til samarbejde, kommunikation, konflikthåndtering osv.

Der er to komponenter:

  • Hvad har teamet brug for, og hvilke skridt skal teamet tage i den forbindelse?
  • Hvad ønsker den enkelte, og hvad motiverer personen til at gøre det?

Effektiv ændring af adfærd

Effektiv adfærdsændring kræver, at vi identificerer, hvad vi ændrer, hvorfor vi ændrer det, og hvordan vi ændrer det, og derefter laver en handlingsplan for at sikre, at vi implementerer denne ændring. Disse elementer tages op i løbet af startsessionen.

Næste skridt er at udvikle kompetencerne til at udvise den nødvendige adfærd som team og som individ. Hvad ønsker alle, set ud fra deres egen MD-profil, at bidrage med til teamets præstation, og er de i stand til det? Hvordan ser folk på hinanden, på deres drivkræfter, men også på deres adfærd?

At kombinere udvikling af færdigheder med underliggende, indre motivation er afgørende for bæredygtig forandring. Disse elementer er centrale i MD-profilerne og er et vigtigt element for at opnå effektiv adfærd.

Den adfærdsmæssige side af MD-matrixen

Trin 1, Grøn Blå:

At komme i kontakt med hinanden. At give feedback på en disciplineret måde og virkelig lytte til den anden, når man modtager feedback.

Trin 2, Orange Rød:

At give åben og ærlig feedback til hinanden. Konfrontere hinanden på en respektfuld måde og samtidig være selvkritiske.

Trin 3, Lilla Gul:

Evaluer din ændrede adfærd med jævne mellemrum. Bliv ved med at opbygge tillid, og sørg for, at den nye adfærd holder.

In brief
  • Udvikle en adfærd, der passer til situationen
  • Udvikling af færdigheder baseret på indre motivation
  • Motiverede og energiske teammedlemmer
  • Bæredygtig adfærdsændring
Get offer