Oplev selv Management Drives

Ved at kende hinandens styrker kan I vokse sammen.

Management Drives-softwaren måler og giver indsigt i, hvad der motiverer et team eller en person. Management Drives-softwaren tilbyder således et fælles sprog, der gør det muligt at diskutere adfærd og bruge teamets og den enkeltes styrke. Management Drives bruger et sprog med seks farver, der præsenteres i en matrix. Hver farve står for en ledelsesstil eller organisationskultur.

Farverne

Hvad drivkræfterne siger om en/et

 • Vision
 • Mennesker
 • Strategi
 • Struktur
 • Fokus
 • Mission
 • Fælles vision
 • Samarbejde
 • Fælles mål
 • Tydelige aftaler
 • Fokus
 • Forbindelse
 • Ønsker at analysere, forstå, begribe
 • Prioriterer mennesker og sociale bånd
 • Ønsker at vise fremskridt, resultater og præstationer
 • Ønsker at skabe sikkerhed og klarhed
 • Står for mod, tempo og kraft
 • Hjælpsom og skaber bånd og sikkerhed

Management Drives teori

Drives er motivationsfaktorer, der forudsiger, hvordan et team eller en person bruger deres viden, færdigheder og kompetencer. Teorien om Management Drives er baseret på Clare W. Graves (1914-1986) studier. Graves baserede sin teori på Jung og Maslow og vores seks farver har hver deres betydning på organisations- og teamniveau og for den enkeltes personlige lederskab.

Management Drives er unikt, fordi det skaber en forbindelse mellem:

 • Organisatorisk udvikling og kultur
 • Teamudvikling
 • Individuelt lederskab

The Matrix

Med de seks drivkræfter er Matrixen en unik refleksion, som kun må bruges af Management Drives. Matrixen gør det meget nemt at reflektere over og forbinde drives, adfærd, kulturer og udvikling. Farverne og anvendelsesmulighederne er nemme at huske for brugerne af Management Drives. Det gør brugen af Management Drives effektiv og virkningsfuld.

MD Matrix Leadership styles

Seks ledelsesstile
Ledelsesstil

Visionær

Ser ting i et bredt perspektiv
Meget fremtidsorienteret
Ønsker frihed til at tænke og handle

yellow leadership style
Ledelsesstil

Relationel

Social orientering
Mennesker er ligeværdige
Opmærksom på for følelser

green leadership style
Ledelsesstil

Entreprenør

Konkurrenceorienteret
Sigter mod mål og succes
Man kan hvad man vil

orange leadership style
Ledelsesstil

Organisator

Fokus på regler og disciplin
Afslutter opgaver helt
Fokus på retfærdighed

blue leadership style
Ledelsesstil

Autoritet

Utålmodig og beslutsom
Fokus på her og nu
Respekt for styrke

red leadership style
Ledelsesstil

Nestor

Anerkender beskedenhed
Har øje for traditioner og ritualer
Fokus på de uskrevne regler

purple leadership style - Nestor

Organisatorisk udvikling

Management Drives udmærker sig ved sin anvendelse på organisatorisk niveau. Drivkræfter bestemmer, hvordan mennesker handler. Drives viser, hvilke dele af den organisatoriske udvikling, der naturligt får mere eller mindre opmærksomhed. Hver farve står for et trin i udviklingen af din organisation. Alle trin i organisationsudviklingen er vigtige. Den fase, som organisationen befinder sig i, og konteksten, bestemmer hvor der skal lægges mere eller mindre vægt.

Men det er den enkeltes og teamets profil, der afgør, hvor den naturlige opmærksomhed er fokuseret. Denne indsigt betyder, at man bevidst kan være opmærksom på hvert trin i organisationsudviklingen, baseret på organisationens interesser.

 • Trin 1, Lilla Gul:Mission og vision relaterer til, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. Identitet, kerneværdier og det at være stolt er udtrykkeligt knyttet til det lilla drive. Vision, langsigtet udvikling, miljø og det bredere perspektiv hører udtrykkeligt til det gule.
 • Trin 2, Orange Rød:Strategi og fokus, oversætter mission og vision til konkret strategi og mål, der skal nås. Vi skal bestemme risiciene, og hvad vi vil og ikke vil gøre. Træffe valg, fokusere.
 • Trin 3, Blå Grøn:Organisere og kommunikere, vedrører fastlæggelsen af den arbejdsmetode, hvormed vi vil nå de formulerede mål, hvilke aftaler der vil blive indgået for dette, og hvordan vi sikrer, at folk er og forbliver forbundet.

Vigtige elementer i trin 3 er også forankring af retning, strategi og aftaler. Det handler om at skabe bånd mellem den enkelte, teamet og organisationen.

3 steps business matrix

Teamets profil

Organisationer eksisterer, fordi mennesker arbejder sammen. Spørgsmålet er bare, hvordan mennesker arbejder optimalt sammen. Hvordan sikrer man, at folk er optimalt motiverede, styrker hinanden og taler hinandens sprog? Indsigt i hinandens individuelle profil er et første skridt. En teamprofil giver indsigt i drivkræfterne i et team.

En teamprofil er en sum af flere individuelle profiler. Den identificerer teamets styrker og faldgruber, hvad der motiverer og demotiverer teamet. Med denne indsigt er det muligt at forbedre teamets præstation og booste energien i et team.

 • Gruppelogikken viser, hvad der motiverer dette team, og hvad dets styrker og faldgruber er.
 • Mangfoldighed viser, hvor forskellige medlemmerne af teamet er.
 • All Plus er det, der giver teamet energi, og hvordan det kan motiveres.
 • All Minus er det, der tager energi fra teamet.
Teamets profil
Teamprofil

Se hinandens forskelle som styrker

Teamprofilen afspejler, hvad der driver et team, og hvordan teamet anvender sin viden og kompetencer.

group-profile-slider

Individuel profil

En individuel profil er resultatet af MD-Spørgeskemaet, som præsenteres i fire grafer: Logik, Afvisning, Energibalance og Mindset.

 • Logik er den rækkefølge, som nogen motiveres i.
 • Afvisning indikerer, hvad der forstyrrer nogen.
 • Energibalancen viser, hvor man får sin energi fra, og hvor man mister energi.
 • Mindset er den mulige adfærd, som en person udviser under pres.
Individuel profil
Individuel Profil

Beskriver dine drivkræfter

MD-profilen beskriver, hvad der driver dig, og hvordan du bruger din viden og kompetencer. Resultatet vises i fire grafikker, adskilt i positive og negative aspekter af dine drives.

Individual profile slider

Vil du have mere information om Management Drives? Tilmeld dig her til MD Experience. I denne gratis online session vil en af vores konsulenter fortælle dig mere om metoden og den praktiske anvendelse af Management Drives. 

Hvad ønsker du at udvikle?

Management Drives gør ledelse håndgribeligt og anvendeligt.
Vi anvender med succes vores viden på både tidløse og aktuelle temaer.