All Articles

Hvilke drivkræfter og hvilken adfærd tiltaler dig mest?

Medarbejderengagement er afgørende for succes

Employee asking question during meetingMedarbejdernes engagement skaber forskellen mellem en succesfuld eller middelmådig virksomhed. Når medarbejdere ikke er engagerede, arbejder de på autopilot, uden passion for deres opgaver og virksomhedens mål. Denne mangel på engagement kan have vidtrækkende konsekvenser. Når medarbejdere ikke er engagerede, har det en dominoeffekt i hele organisationen: Kreativiteten aftager, innovation stagnerer, fraværet øges, personaleomsætning fbliver større, og den samlede produktivitet falder. Derudover kan utilfredse medarbejdere påvirke atmosfæren i organsiationen negativt og underminere kundetilfredshed. Mangel på engagement koster verden €8,8 billioner i tabt produktivitet ifølge State of the Global Workplace: 2023-rapporten fra Gallup. Det svarer til 9% af det globale BNP, så disse omkostninger er meget væsentlige.

Indvirkningen af stærkt engagement blandt medarbejdere

Et højt niveau af medarbejderengagement betyder derimod, at dine medarbejdere ikke kun er tilfredse, men også oprigtigt engagerede og passionerede omkring deres arbejde. De vil gå de ekstra skridt, ikke kun for deres egen succes, men for organisationens succes. De er ambassadører for din virksomhed. De bringer positiv energi, der smitter af, stimulerer innovation og søger måder at forbedre processer på. Dette fører til højere rentabilitet (23%), lavere personaleomsætning, en positiv virksomhedskultur og højere produktivitet (18%). Alt dette omsættes til en stærk organisation, der ikke kun kan dominere markedet, men også er et attraktivt sted for talentfulde mennesker, der søger en arbejdsplads, hvor de kan udvikle sig og virkelig gøre en forskel.

Synergi mellem Engagement og Drivkræfter

Medarbejderengagement er ikke bare en HR-ting; det er en nøgleindikator for en virksomheds sundhed. Det drives af medarbejdermotivation – de indre drivkræfter, der bestemmer, hvordan og hvorfor mennesker arbejder, som de gør, og hvorfor de står op hver dag for at gå på arbejde. Forståelse af, hvad der driver medarbejdere, er afgørende for at holde dem engagerede og motiverede. Når en opgave eller rolle resonere med en persons drivkræfter, opstår en naturlig tendens til engagement.

Management Drives forstår dette princip og har udviklet en metode baseret på 6 drivkræfter, der giver indsigt i motivation hos individer, teams og organisationer. Dette giver dig mulighed for at tage det essentielle skridt mod at forstå og udnytte drivkræfter og opdage, hvordan man bedst motiverer dine medarbejdere. Dette gør det muligt for ledere at afstemme opgaver og projekter med deres teams’ indre motivation, hvilket øger engagementet. Et højere medarbejderengagement er den logiske følge, det styrker teamdynamikken og fremmer et miljø, hvor alle kan nå deres fulde potentiale. Dermed bruger

Management Drives viden om drivkræfter som et kraftfuldt værktøj der kan øge medarbejderengagement i alle virksomheder.

De seks motiver i Management Drives

Metodik

Management Drives-softwaren tilbyder et effektivt værktøj til at måle og opnå yderligere indsigt i, hvad der motiverer et team eller en medarbejder. Ved hjælp af vores spørgeskema skabes din individuelle profil. Ved at undersøge individuelle profiler kan man få indsigt i, hvordan et team fungerer, samt interaktionerne mellem forskellige teams. Derudover kan de individuelle profiler og teamprofiler give en bedre forståelse af en persons naturlige ledelsesstil og hvordan den matcher med teamets og organisationens behov.

Sådan udvikler vi mennesker

For at samarbejde succesfuldt skal du forstå dig selv og dine kolleger. Hver person har sine egne tankemønstre og vaner, som er formet af deres underliggende drivkræfter. Drivkræfter forudsiger, hvordan du, dit team og din organisation fungerer. Når mennesker arbejder sammen, forbinder de sig med hinanden baseret på de drivkræfter, de har til fælles. Dette betyder, at andre perspektiver ofte forbliver uudforskede.
Vi udvikler mennesker ved at hjælpe dem med at kende sig selv og deres teammedlemmer, ved at forstå deres drivkræfter og lære, hvordan man handler ud fra dem.

MD Experience

Er du nysgerrig efter, hvad Management Drives kan gøre for dit team eller din organisation? Tilmeld dig The MD Experience for at få en interaktiv oplevelse med Management Drives, uden nogen forpligtelse i øvrigt!

Kraften i menneskecentreret lederskab

Opdag, hvorfor menneskecentreret lederskab er afgørende for et teams præstationer.