All Consultancy

Mission, vision og strategier

I kan udvikle jeres teams og organisationer med Management Drives som underliggende fundament. Alle klassiske organisatoriske aspekter (mission, vision og strategier) vil blive behandlet, plus faktorer som drivkræfter, kultur og adfærd. På bare fire halve dage former du en eksekverbar mission, vision og strategi.

Forbind individuelle drivkræfter, teambuilding og organisatorisk udvikling. Management Drives og MD-matrixen er ideelle til at guide processen med at forme mission, vision og strategier. Før man (gen)definerer mission, vision og strategier, anbefales en Startsession.

Enighed om hvilken vej, vi skal gå

Det er afgørende for succes, at alle teammedlemmer forstår og støtter en fælles vision og fælles mål. Desuden skal de vide, hvordan de skal hjælpe med at nå dem, og være tilfredse med deres rolle i den proces.

Der er to dele i denne tilpasning, som understøttes af viden om hinandens drivkræfter og Matrix. For det første er der tilpasning af mission, vision, mål, og hvordan I vil opnå dem. Og for det andet er der tilpasning af mennesker.

Når teammedlemmerne er på linje og engagerede, drager teams fordel af forbedret kommunikation, højere medarbejderengagement, hurtigere beslutningstagning og øget smidighed til at reagere på det eksterne miljø.

I slutningen af sessionen, i en fælles gruppeproces, knyttes den gensidige forbindelse til et langsigtet perspektiv. Dette omsættes til mål, aftaler og handlinger. Management Drives er unik ved at skabe en forbindelse mellem individuelle drivkræfter, teambuilding og organisationsudvikling. MD-matrixen er en ideel model, hvor tre tilgange præsenteres i forhold til hinanden.

Fra koncept til implementering på kun 2 dage

På kun fire halve dage går du fra et koncept til et dokument, der beskriver alle de trin, der er nødvendige for at nå målene. De forskellige akser i matrixen danner rammen.

I løbet af sessionerne vil du gå fra at skabe en strategi til en implementeringsplan. Trinene i denne proces fører til en klar vision, der understøttes af strukturering og planer. Strategierne vil give den klarhed og retning, der kræves for at lede et team eller en organisation på en inspireret og velovervejet måde.

Den forretningsmæssige side af MD-matrixen

3 steps business matrix

Trin 1: Mission og vision

Handler om, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen. (Re)definering af identitet, kerneværdier og formål. Efterfulgt af at fastlægge en vision, kortlægge den langsigtede udvikling og tage hensyn til omgivelserne og det bredere perspektiv.

Trin 2: Strategier og fokus

Oversætter mission og vision til konkrete strategier og mål. Definere, hvilke risici der er, og hvad man vil og ikke vil gøre. Træffe valg, skabe fokus.

Trin 3: Organisering og kommunikation

Bestem, hvordan vi skal nå de formulerede mål, hvilke aftaler du vil indgå, og hvordan du sikrer, at folk er og forbliver om bord.

I slutningen af forløbet har teamet gennem intensivt samarbejde fastlagt retningen og angivet, hvordan de vil opnå resultaterne. Den proces, som teamet har gennemgået sammen, betyder, at dette også er understøttet og forankret.

Resultatet af dette program er nedfældet i en konkret plan, der skal støtte implementeringen og opnåelsen af målene.

In brief
  • Med Management Drives, (gen)definition af mission/vision og strategier
  • Kombinere individuelle drivkræfter, teambuilding og organisatorisk udvikling
  • Bestem kursen som et team
  • Tilpasning til mission, vision og strategier
Get offer