All Consultancy

Start session

En startsession med Management Drives giver dit team et fælles sprog, hvor drivkræfter og adfærd bliver håndgribelige. I løbet af en dag kender alle deres styrker og faldgruber, både på individ- og teamniveau. Disse indsigter kombineret med tips, der er nemme at implementere, vil forbedre det personlige lederskab, samarbejdet og dermed præstationen.

I løbet af sessionen vil du stifte bekendtskab med Management Drives. Det betyder, at alle teammedlemmer har et fælles ‘farve’-sprog baseret på seks drivkræfter. Med Management Drives kan du adressere og diskutere adfærd på en positiv og professionel måde. Lær dig selv og dine teammedlemmer rigtigt at kende ved hjælp af MD-profilen. At forstå hinandens drivkræfter forbedrer samarbejdet og styrker de gensidige bånd.

Klar indsigt i teamets (medlemmernes) drivkræfter

Management Drives viser, at individer, teams og endda organisationer har dominerende tankemønstre og vaner. Den personlige forklaring på MD-profilen giver hvert team og teammedlem indsigt i deres indre motivation, potentielle styrker og faldgruber. Der findes ingen forkerte profiler. Find ud af, hvad der giver dig energi eller dræner dig for energi, og endda hvad der sker, når du er under pres.

Via MD-appen får du adgang til din egen og dine teammedlemmers MD-profil. MD-appen kan bruges til hurtige konklusioner. I løbet af denne session får du konkrete tips til at udvikle dig som individ og team. Hvad kan du gøre for at bruge dine styrker og udvikle det, du mangler? Tricket er både at udnytte dine stærkeste drivkræfter og lære at tilpasse din adfærd til drivkræfter, der ikke er så meget med i din profil.

Forbind drifter med teamkultur

Teamscanningen er en del af startsessionen og hjælper dig med at identificere kulturen i teamet. Via Team Scan-undersøgelsen angiver hvert teammedlem, hvordan de oplever kulturen i teamet. Med viden og indsigt fra Management Drives bestemmer teammedlemmerne, hvad disse indsigter betyder for teamets funktion. Ved at forbinde MD-profilerne med teamkulturen kan man definere, hvilken specifik adfærd der er nødvendig for at nå målene. Som et resultat vil du forbedre teamets præstation, og hvert teammedlem ved, hvordan det skal bidrage.

Indvendig motivation sikrer bæredygtig forandring

Måden at udvikle og forbedre et team på er at motivere folk ud fra deres dominerende drivkræfter. Vi tror på, at langvarige forandringer kun finder sted, hvis de kommer indefra. MD Group-profilen visualiserer, hvad der driver dit team. Find ud af, hvordan du motiverer hver enkelt drivkraft, og hvad der demotiverer dem. Brug denne viden til at forvandle potentiale til langvarig præstation.

In brief
  • Find ud af, hvad der driver dig og dit team
  • Praktisk værktøj til at forstå dig selv og dine omgivelser
  • Kortlæg teamets kultur
  • Forstærk dine styrker
  • Identificer adfærd, der mangler
  • Konkrete trin til at udvikle sig som team og individ
Get offer