All Consultancy

Organisatorisk transformation og udvikling

At have indsigt og kompetencer inden for transformation af organisationskulturen resulterer i en mere effektiv og bæredygtig forandringsindsats.

Organisatoriske transformationsindsatser koncentrerer sig ofte om processen med at forbedre strategier og omlægning af forretningsprocesser, mens de i bund og grund ignorerer det menneskelige aspekt af forandringsinitiativet. Efterfølgende opnår disse transformationsinitiativer ikke de ønskede resultater på grund af manglende fokus på organisationens kultur.

Disse forandringsinitiativer bør involvere indsatser, der fokuserer på medarbejdernes oplevelse. Organisatoriske forandringer finder sted på alle niveauer. At have indsigt og kompetencer omkring transformation af organisationskulturen resulterer i en mere effektiv og bæredygtig forandringsindsats.

Management Drives vil lede paradigmeskiftet for at opnå et nyt niveau af engagement, passion, agilitet og tilpasning blandt alle interessenter.

See

Forstå, hvad der driver ledelsesadfærd, og hvordan det hænger sammen med de forskellige forretningsområder og -niveauer.

Act

Få total resonans, mens du tilpasser motivationer, der driver strategier, processer, systemer, strukturer og adfærd.

Secure

Skift fra din nuværende forretningsorden til en udvidet ny orden, der bidrager til at tilpasse en mere formålsdrevet, værdidelt kultur til din strategi.

In brief
  • Effektiv og bæredygtig transformation
  • Indsigt i organisationskulturer
  • Involverede og motiverede medarbejdere
Get offer