All Articles

Gode ledere motiverer teams baseret på deres drivkræfter

Mensgericht leiderschap
“24% af HR-ledere siger, at deres tilgang til ledelsesudvikling ikke forbereder ledere til fremtidens arbejde”. forskning fraGartner, 2023.

Forandring af lederskab

Gartner-studiet antyder, at lederskab må ændre sig på baggrund af udviklingen på tre områder, nemlig social og politisk uro i samfundet, sammen blandingen af arbejds- og privatliv, samt fleksible arbejdsfællesskaber og hybride arbejdspladser.

Den nye tilgang er en relationsfokuseret tilgang, der fokuserer på forholdet mellem lederen og medarbejderen. Lederskab med fokus på relationer forbedrer resultater, men kun 29% af medarbejderne mener faktisk, at deres leder anvender en relationsfokuseret tilgang. Derfor er der grund til at øge fokus på dette.

Medarbejdere ønsker en relationsfokuseret tilgang

Tidligere foregik arbejdet på kontoret fra 9 til 17, og arbejde og privatliv var adskilt. I dag, med fleksible arbejdstider og hybridarbejde, bliver disse to ting mere og mere sammenflettede, hvilket fører til, at medarbejdere ønsker en mere realtionsfokuseret tilgang, der er i overensstemmelse med deres personlige situation.

Organisationer forventer også en relationskompetent leder

En relationsorienteret ledelsesstil gavner ikke kun medarbejderne, men også organisationen. Medarbejdere, der betragter deres leder som en relationskompetent leder, rapporterer en 37% stigning i engagement sammenlignet med medarbejdere, der ikke betragter deres leder som en relationskompetent leder. Højt engagerede medarbejdere forbedrer deres teams præstation med op til 27% (Gartner, 2022: pressemeddelelse). Baseret på disse resultater vil organisationer også forvente, at deres egne ledere udvikler sig til mere relationsorienterede ledere.

5 tips til en relationsorienteret leder

  • Spørg hvordan folk omkring dig har det
  • Tjek ind hos dine kolleger og teammedlemmer
  • Accepter andre, som de er
  • Lyt aktivt til, hvad andre har at sige
  • Rådfør dig med andre og bed om inputs

Du kan udvikle dig til en relationsfokuseret leder

Hvordan motiverer du dit team til at præstere fremragende? Dette varierer for alle baseret på deres egne personlige drivkræfter. Hvad der motiverer en person, forudsiger i høj grad deres adfærd, opfattelser, og deres ledelses- og beslutningsstil. Det er vigtigt at vide, hvad den anden person finder naturligt, og tilpasse din tilgang derefter. Tilpas din ledelsestil, så den genererer energi i stedet for at dræne for energi. I sidste ende er målet at præstere bedre sammen!

De seks motiver i Management Drives

Metodik

Management Drives-softwaren tilbyder et effektivt værktøj til at måle og opnå yderligere indsigt i, hvad der motiverer et team eller en medarbejder. Ved hjælp af vores spørgeskema skabes din individuelle profil. Ved at undersøge individuelle profiler kan man få indsigt i, hvordan et team fungerer, samt interaktionerne mellem forskellige teams. Derudover kan de individuelle profiler og teamprofiler give en bedre forståelse af en persons naturlige ledelsesstil og hvordan den matcher med teamets og organisationens behov.

Sådan udvikler vi mennesker

For at samarbejde succesfuldt skal du forstå dig selv og dine kolleger. Hver person har sine egne tankemønstre og vaner, som er formet af deres underliggende drivkræfter. Drivkræfter forudsiger, hvordan du, dit team og din organisation fungerer. Når mennesker arbejder sammen, forbinder de sig med hinanden baseret på de drivkræfter, de har til fælles. Dette betyder, at andre perspektiver ofte forbliver uudforskede.
Vi udvikler mennesker ved at hjælpe dem med at kende sig selv og deres teammedlemmer, ved at forstå deres drivkræfter og lære, hvordan man handler ud fra dem.

MD Experience

Er du nysgerrig efter, hvad Management Drives kan gøre for dit team eller din organisation? Tilmeld dig The MD Experience for at få en interaktiv oplevelse med Management Drives, uden nogen forpligtelse i øvrigt!

Employee Engagement

Opdag den afgørende rolle, som engagerede medarbejdere spiller i en organisation, og hvordan en dybere forståelse af drivkræfter bidrager til det.