Alle artikelen

Hoe meet je gedragsverandering?

Inzicht in drijfveren is de eerste stap in de ontwikkeling van vele mensen. Na het inzicht in zichzelf werken mensen aan het gedrag en hopelijk zien ze zelf en de omgeving de resultaten daarvan. Maar hoe volg en meet je gedrag? Juist, door middel van Feedback! Maar feedback geven en feedback ontvangen is vaak lastig, en soms doen we het liever niet!

Management Drives helpt door inzicht te geven in de drijfveren en het gedrag van mensen en met dit inzicht is het mogelijk om personen te laten zien hoe hun gedrag door anderen wordt gezien. Leren door de bril van een ander en daarna tot keuzes te komen welk soort gedrag te behouden, ontwikkelen of te moeten loslaten. MD Feedback is daarmee een logische vervolgstap in de ontwikkeling van mens, team en organisatie.

De MD drijfverentest en de MD Feedback gebruiken dezelfde “kleurentaal” en sluiten daarmee perfect op elkaar aan.

MD Feedback helpt met gedragsverandering

De MD Feedback biedt u inzicht in de wijze waarop uzelf naar uw gedrag kijkt en hoe anderen dat ervaren. MD Feedback is een instrument dat heel inzichtelijk feedback geeft op gedrag. De Feedback vragenlijst meet gedrag door uzelf en anderen waargenomen en laat daarmee zien WAT en HOE u iets doet. Gewenst gedrag kan van daaruit worden ontwikkeld, behouden of worden losgelaten, motivatie daartoe vinden we in uw drijfveren.

Wat levert het op?

Management Drives leidt mensen op om de MD Feedback methodiek toe te passen. Na de opleiding bent u gecertificeerd om de methodiek toe te passen en beschikt u over de software om de uitkomsten te visualiseren en toe te lichten. U wordt geleerd op welke wijze u de scores met de methodiek moet lezen, interpreteren en toelichten aan de respondenten. Kosten van deze drie-daages opleiding zijn € 2.495,-. De Feedback testen die u afneemt bij uw klanten kosten hetzelfde als de Drijfveren testen.

Inschrijven voor de MD Feedback opleiding

Wij organiseren in september (3, 10 en 21 september) en in november (5, 12 en 26 november) wederom een 3-daagse MD Feedback opleiding in het Management Drives pand te Zeist. U kunt zich inschrijven voor de MD Feedback opleiding via de website of stuur een e-mail met uw aanmelding naar info@managementdrives.com.