DE METHODIEK VANMANAGEMENT DRIVES

De fundamenten van Management Drives zijn onze MD Survey en onze MD Matrix.Ieder mens heeft een aantal verschillende drijfveren. Drijfveren bepalen WAAROM je iets wel of niet doet, sturen je gedrag en komen voort uit de manier waarop je naar de wereld kijkt. Goed leiderschap ontketent het potentieel van mensen en hun omgeving. Wanneer je MD-gecertificeerd bent, kun je de MD-profielen gebruiken om praktische inzichten te geven, betere relaties te creëren en de manier waarop jouw klanten communiceren & samenwerken te verbeteren.

MDDRIJFVEREN SURVEY

WAT ZIJN JOUW DRIJFVEREN?

Waarom doe je wat je doet? Waarom zeg je wat je zegt? De antwoorden op deze vragen kunnen verrassend duidelijk zijn als je beschikt over de juiste tools. Probeer het zelf uit.

KRIJG JOUW PERSOONLIJKE PROFIEL

DE MDDRIJFVEREN MATRIX

WEES NIET KLEURENBLINDVOOR JE EIGEN POTENTIEEL

Ontdek hoe je persoonlijke MD profiel eruit ziet

KRIJG JOUW PERSOONLIJKE PROFIEL

Zes kleuren. Eén matrix. Dit is alles wat je nodig hebt om de drijfveren van een persoon, team of organisatie te visualiseren. Elke kleur verwijst naar een specifieke stijl, gedrag, cultuur, enz.Waarom kleuren? Omdat ze neutraler en universeler zijn dan woorden. Het gaat er niet om mensen in categorieën of hokjes te plaatsen. Het gaat erom mensen in staat te stellen volledig zichzelf te zijn, zich begrepen te voelen en anderen te begrijpen. Stel je de mogelijkheden eens voor als iedereen zichzelf en de mensen om zich heen zou begrijpen, en wat je dan gezamenlijk zou kunnen bereiken!

Ontdek onze praktische software die van de MD Matrix een krachtig, praktisch hulpmiddel voor samenwerking & ontwikkeling maakt.

DISCOVER THE MD APP

JIJ KUNT HET OOK

MANAGEMENT DRIVES CERTIFICERINGEN

Het interpreteren van een MD Matrix om specifieke, praktische inzichten te verkrijgen is een vaardigheid op zich. En zo ook het toepassen van deze inzichten om specifieke doelen te bereiken. Dit is waar onze MD Partner voor zijn opgeleid, ondersteund door de MD Partner Community.

Gebruik de MD opleidingen om jezelf, je teams en je organisatie te ontwikkelen.

ONTDEK DE MD OPLEIDINGEN

OPLOSSINGEN MET MANAGEMENT DRIVES

Ontdek nu ook onze populaire MD toepassingen. Dit zijn programma's gericht op het bewustworden, bewegen en borgen van drijfveren voor zowel individuen als teams. Al deze programma's (en meer) zijn beschikbaar door gebruik te maken van onze internationale community van gecertificeerde MD partners of door zelf MD partner te worden.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGBegrijp jezelf en de mensen om je heen en ontwikkel persoonlijk leiderschap.lees meer →
YOUNG ADULT PROGRAMMA
Begrijp wat je als leerling, opvoeder, onderwijsteam of organisatie drijft. En ontwikkel betere strategieën voor leren, onderwijzen, communiceren, teamontwikkeling en meer.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor persoonlijke ontwikkeling.lees meer →
TEAMS: MISSIE, VISIE & STRATEGIE Gebruik de MD Matrix om de zakelijke kant van je team te ontwikkelen.lees meer →
EFFECTIEF GEDRAG IN TEAMS (TEAMONTWIKKELING)
Verbeter de samenwerking tussen mensen door het verwerven en opvolgen van manieren om hen te engageren.lees meer →
ANDERE TEAM OPLOSSINGEN
Ontdek meer team oplossingen door Management Drives.lees meer →
ORGANISATIEVERANDERING & ONTWIKKELINGBegrijp in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt en ontwikkel strategieën om alle niveaus efficiënt met elkaar te verbinden: mensen, teams en de organisatie als geheel.lees meer →
FUSIES & OVERNAMES
Begrijp de culturen van de verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange termijn strategieën.lees meer →
ANDERE OPLOSSINGEN
Ontdek meer MD oplossingen voor organisaties.lees meer →