Oplossingengebaseerd opdrijfveren

Ontdek enkele van onze meest populaire programma's, gericht op bewustwording, verandering en verankering van gedrag voor individuen, teams en organisaties door het spreken van één gemeenschappelijke taal op basis van 6 kleuren. Al deze programma's (en meer) kunnen voor jou beschikbaar komen door gebruik te maken van onze internationale community van gecertificeerde MD coaches of door zelf MD coach te worden.

LEIDERSCHAPSONTWIKKELINGBegrijp jezelf en de mensen om je heen en ontwikkel je leiderschap.lees meer →YOUNG ADULT PROGRAMMABegrijp wat jij als leerling, opvoeder, onderwijsteam of organisatie drijft en ontwikkel betere strategieën voor leren, onderwijzen, communiceren, teamontwikkeling en meer.lees meer →ANDERE OPLOSSINGENOntdek meer MD oplossingen voor persoonlijke ontwikkeling.lees meer →
TEAMONTWIKKELING (MD 3-STAPPENMODEL)Gebruik de MD Matrix om de zakelijke kant van jouw team te ontwikkelen.lees meer →EFFECTIEF GEDRAG IN TEAMS Verbeter de samenwerking tussen mensen met behulp van drijfveren.lees meer →ANDERE OPLOSSINGENOntdek meer MD oplossingen voor teams.lees meer →
ORGANISATIEVERANDERING & ONTWIKKELINGBegrijp in welke ontwikkelingsfase jouw organisatie zich bevindt en ontwikkel strategieën om alle niveaus efficiënt met elkaar te verbinden: mensen, teams en de organisatie als geheel.lees meer →FUSIES & OVERNAMESBegrijp de culturen van de verschillende organisaties en ontwikkel efficiënte, lange termijn strategieën.lees meer →ANDERE OPLOSSINGENOntdek meer MD oplossingen voor organisaties.lees meer →