Non-profit

Resultaatgericht werken en efficiency gaan in de non-profit hand in hand met maatschappelijke betekenis en werkplezier

Wat we doen voor de Non-profit sector

Drijfveren bepalen wat mensen motiveert. Vooral vanwege financiële krapte en de druk om concrete resultaten te behalen moeten mensen in de non-profitsector op de juiste wijze gemotiveerd worden. Wij zorgen ervoor dat mensen ook in veranderende omstandigheden in hun kracht blijven.

Management Drives
Individueel profiel

Geeft duidelijk aan wat iemand drijft

Het MD Profiel geeft aan wat jou drijft en hoe je je kennis en competenties inzet.
Uitgebeeld in 4 herkenbare grafieken.

Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

Het teamprofiel weerspiegelt wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Zodra een team zich realiseert dat elk teamlid anders denkt en handelt, kan het team elkaars sterke punten benutten.

Roep om concrete resultaten
Management Drives ondersteunt de organisatie om te voldoen aan de toenemende eisen van onze maatschappij. Non-profit betekent dat het niet gaat om winst. Maar als er één sector is waar de roep om concrete resultaten het hardst is, dan is het wel de non-profitsector. De organisatie en de mensen daarin moeten daaraan beantwoorden.

Handvatten
Management Drives geeft inzicht in motivatiefactoren van mensen en geeft organisaties handvatten om effectiever en efficiënter te functioneren en de prestaties te verbeteren. Tegelijk houden we de maatschappelijke functie en positie in het oog, maar ook de intrinsieke motivatie van de mensen die werkzaam zijn in de non-profitsector. Wij zetten mensen in hun kracht, passend bij het doel van de organisatie en de veranderende maatschappelijke eisen.

Wat wil jij ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s. Wat wil jij?