Alle consultancy

Performance programma

Een performanceprogramma wordt altijd opgesteld in overleg met de klant, omdat het hier gaat om specifieke wensen naar aanleiding van een basissessie. In een basis sessie is iedere deelnemer zich bewust dat het verbeteren van de performance alles te maken heeft met het zorgen voor positieve motivatie.

Ieder mens is in staat om elk gedrag te vertonen, als men maar wordt gemotiveerd op de eigen dominante drijfveren. In het performanceprogramma gaat het over bewust wording, beweging en borging van gedrag vanuit de eigen drijfveren.
De basis sessie Management Drives is de eerste stap en geeft inzicht in de motivatiefactoren van mensen.Tegelijkertijd kan aan de hand van een teamscan en de interpretatie van de uitkomsten voor het team worden bepaald wat zij willen behouden, ontwikkelen en loslaten. Nu komt het er op aan dat inzicht wordt omgezet in beweging en ook daadwerkelijk worden geborgd. Daarvoor biedt Management Drives een Performanceprogramma aan. Dit Performanceprogramma is een vervolg op een basis sessie Management Drives.

Het Performanceprogramma wordt op maat gemaakt, en heeft altijd betrekking op twee onderdelen, te weten:

  • Team: Wat heeft het team nodig en welke stappen zou het team willen en moeten zetten;
  • Individu: Wat wil het individu en wat motiveert het individu om dit te doen

Het programma is een combinatie van individuele en teamsessies. De individuele sessies zijn bedoeld voor het bewegen en borgen van individueel gedrag, terwijl de teamsessies bedoeld zijn voor samenwerking in het team of het trainen van gedrag in teamverband. Dit alles gekoppeld aan en passend binnen de inhoudelijke ontwikkelrichting van de organisatie.

Binnen dit Performanceprogramma passen ook trainingen die specifiek zijn opgezet voor het ontwikkelen of loslaten van specifiek gedrag. Deze trainingen kunnen in het programma worden ingebed. Deze trainingen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op conflicthantering, helder en duidelijk communiceren, feedback geven en ontvangen, presenteren en zichtbaarheid. Deze trainingen zijn ook cruciaal wanneer het gaat om gewenst en noodzakelijk gedrag bij reorganisaties, veranderingen of crises.

In een performanceprogramma wordt intensief gewerkt aan gedrag om uiteindelijk de performance van het team en het individu te verbeteren. Dit gebeurt altijd vanuit de positieve motivatie van de deelnemers.

In het kort
  • Vervolg op Basis sessie Management Drives
  • Team: Wat heeft het team nodig en welke stappen zou het team willen en moeten zetten?
  • Individu: Wat wil het individu en wat motiveert het individu om dit te doen?
Offerte aanvragen