Business

Benut de kracht en energie van je mensen voor de beste prestaties in de branche business

Wat we doen voor business

Je moet het maximale uit je organisatie, team en mensen halen. En zorgen dat mensen energiek samenwerken, uitdagingen aangaan, elkaar prikkelen, samenwerken. Je moet de kracht van je mensen maximaal benutten. Management Drives geeft je concrete handvatten om dat te realiseren binnen Business.

Management Drives
Individueel profiel

Geeft duidelijk aan wat iemand drijft

Het MD Profiel geeft aan wat jou drijft en hoe je je kennis en competenties inzet.
Uitgebeeld in 4 herkenbare grafieken.

Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

Het teamprofiel weerspiegelt wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Zodra een team zich realiseert dat elk teamlid anders denkt en handelt, kan het team elkaars sterke punten benutten.

Menselijk kapitaal
Organisaties zijn geen machines die producten en diensten leveren tegen zo laag mogelijke kosten. Ze moeten voortdurend alert zijn op ontwikkelingen in de markt, effectief en efficiënt leveren en optimaal samenwerken. Mensen zijn daarbij de belangrijkste factor. De software en services van Management Drives zorgt ervoor dat dit menselijk kapitaal optimaal tot zijn recht komt. Je hebt voortdurend inzicht in elkaars motivatoren en kunt daarmee optimaal gebruikmaken van elkaars kracht. De samenwerking verbetert en de klanten worden optimaal bediend. De organisatie wordt een succesvolle onderneming waar mensen trots en vol energie werken.

Wat wil jij ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s. Wat wil jij?