Onderwijs

Wij leveren een bijdrage aan de groei en de ontwikkeling van mensen in onderwijsorganisaties.

Wat we doen voor het onderwijs

Wij streven ernaar dat iedereen vanuit zijn kracht zijn werk met plezier kan doen. Vanuit de passie voor ontwikkeling streven wij naar een optimaal onderwijsklimaat waarin de beste (leer)resultaten behaald worden.

Management Drives
Individueel profiel

Geeft duidelijk aan wat iemand drijft

Het MD Profiel geeft aan wat jou drijft en hoe je je kennis en competenties inzet.
Uitgebeeld in 4 herkenbare grafieken.

Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

Het teamprofiel weerspiegelt wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Zodra een team zich realiseert dat elk teamlid anders denkt en handelt, kan het team elkaars sterke punten benutten.

Effectiever functioneren
Wij streven ernaar dat iedereen vanuit zijn kracht zijn werk met plezier kan doen, zodat schoolorganisaties, teams en individuen optimaal tot bloei komen. Wij begeleiden in het PO, SO, VO, MBO, ROC, HBO en WO zowel raden van toezicht, besturen, directeuren, leidinggevenden, docenten als leerlingen. Zij krijgen met behulp van Management Drives inzicht in wat hen drijft en in hun gedrag. Hierdoor ontstaat een basis voor effectiever en vooral meer bevlogen functioneren van onderwijsinstelling, team en individu.

Het uitgangspunt hiervoor is de onderwijsvragenlijst. Die is speciaal ontwikkeld voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs. Voor leerlingen in de adolescentiefase hebben wij de Young Adult vragenlijst ontwikkeld. Die geeft henzelf, maar ook docenten en ouders, inzicht in hun specifieke behoeften, motivatie en leerstijl.

Kennis optimaal toepassen
Wij leiden zowel zelfstandige professionals als medewerkers in onderwijsinstellingen op om met Management Drives te werken. Zij zetten Management Drives in voor onder andere werving en selectie, het samenstellen van effectief werkende teams en voor ontwikkeling en verbetering van samenwerking en communicatie in de brede zin van het woord.
Wij betrekken de door ons opgeleide licentiehouders actief bij onze dienstverlening. Zo worden de kennis en toepassingen optimaal benut om het onderwijs te verbeteren.


Verhalen uit de praktijk:
Het ziekteverzuim daalt
Vermindering van de werkdruk
Van werkdruk naar werkplezier?

Inzicht in drijfveren van leerlingen

Haal het beste uit leerlingen en docenten door inzicht in drijfveren.