Alle artikelen

Regels rondom privacy en de gevolgen voor ons

privacy data security

Zoals jullie wellicht al hebben vernomen worden de regels rondom privacy van overheidswege komend jaar flink aangescherpt. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, welke op 4 mei 2016 is gepubliceerd in het publicatieblad van de Europese Unie. Dat betekent dat er vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Verantwoordingsplicht

Als de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, hebben organisaties, die persoonsgegevens verwerken (zoals wij, maar ook jullie) meer verplichtingen. Er wordt in de AVG meer nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid van ons allen om te kunnen aantonen dat wij allen ons aan de wet houden (accountability). Wij hebben daarom een verantwoordingsplicht. Dit houdt in dat wij met documenten moeten kunnen aantonen dat wij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

Om de privacy van alle deelnemers te waarborgen stelt de wetgever ons allen de eis om mee te gaan met de laatste noodzakelijke (technische) maatregelen voor een veilige opslag en verwerking van persoonsgegevens. MD onderwerpt het systeem aan strenge controles die worden uitgevoerd door een onafhankelijke partij en zijn ISO 27001 gecertificeerd.

Licentiehouders/partners

Management Drives licentiehouders/partners spelen ook een rol in de bescherming van persoonsgegevens. Als licentiehouder/partner van het Management Drives systeem vragen wij van jullie ter voorbereiding op de AVG de partner-/ bewerkersovereenkomst te ondertekenen. Bent u licentiehouder of gebruiker van het Management Drives systeem dan ontvangt u binnenkort deze overeenkomst. De komende tijd zullen jullie dan ook een document via DocuSign ontvangen, dat jullie dienen te onderschrijven en tekenen. Dat houdt in dat jullie je conformeren aan de wetgeving.

Wil je meer weten over deze wetgeving, ga dan naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.