Alle artikelen

Mensgericht leiderschap met EQ: Zoeken naar de wens achter de emotie

Goede samenwerking maakt gelukkig en gelukkige werknemers zijn productiever. Dat is algemeen bekend, maar hoe zorg je als leidinggevende voor goede samenwerking binnen je team?

In de wereld van leiderschap zijn er talloze strategieën en benaderingen om effectieve resultaten te behalen. Een cruciaal component die vaak over het hoofd wordt gezien, maar niet onderschat mag worden, is emotionele intelligentie (EQ). Emotionele intelligentie vormt de kern van hoe leiders verbinding maken, communiceren en hun teams inspireren.

Emotionele intelligentie

Emotionele intelligentie (EQ) is de sleutel tot het begrijpen en beheren van zowel je eigen emoties als die van anderen om je heen. Het gaat ook om het vermogen om effectief te communiceren, empathie te tonen en relaties op te bouwen. Deze vaardigheid is van onschatbare waarde voor leiders die streven naar een gezonde en productieve werkomgeving.

Een van de tools die leiders kunnen gebruiken om hun begrip van emotionele intelligentie te vergroten, is Management Drives. Met inzicht in de drijfveren van individuen en teams, kunnen leiders beter begrijpen waarom mensen zich gedragen zoals ze doen en hoe ze het beste kunnen worden gemotiveerd en gemanaged.

Neem bijvoorbeeld de gele drijfveer, die staat voor creativiteit en innovatie. Een leider met een sterke gele drijfveer kan de neiging hebben om nieuwe ideeën en benaderingen te omarmen, maar kan ook ongeduldig worden met traditionele processen. Door inzicht te hebben in deze drijfveer en de mogelijke beperkende overtuigingen die ermee gepaard gaan, kan een leider zich aanpassen en een gebalanceerde benadering aannemen om zowel innovatie als stabiliteit te bevorderen binnen het team.

De 4 G’s

Het begrijpen van de relatie tussen gebeurtenissen, gedachten, gevoelens en gedrag is cruciaal voor effectief leiderschap. Het ABC-schema van RET illustreert dit verband: een gebeurtenis (A) leidt tot gedachten (B), die op hun beurt weer van invloed zijn op ons gedrag (C). Door bewust te zijn van dit proces kunnen leiders hun eigen gedachten en emoties beheren en constructief omgaan met uitdagende situaties.

Het vergroten van emotionele intelligentie begint met zelfinzicht. Leiders moeten zich bewust zijn van hun eigen emoties, gedachten en gedrag, en in staat zijn om zich in te leven in anderen. Door te investeren in de behoeften en sterke punten van teamleden, kunnen leiders een omgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gemotiveerd voelt.

Hoe vergoot je je emotionele intelligentie

Het vergroten van emotionele intelligentie is een continu proces van groei en ontwikkeling. Door deze vaardigheid actief toe te passen in de leiderschapsstijl, kunnen leiders een positieve invloed hebben op het welzijn en de prestaties van hun team. Emotionele intelligentie is niet alleen een eigenschap, maar eerder een mindset die voortdurend kan worden verbeterd en verfijnd.

De eerste stap om jouw emotionele intelligentie te vergroten is inzicht krijgen in jezelf en jouw drijfveren. Op de werkplek is het belangrijk dat leiders zelfbewust zijn en in staat zijn om zich te kunnen verplaatsen in een ander. Dit vertaalt zich in begrip hebben van je sterke en zwakke punten, je gedachten, je emoties en je gedrag. Hoe ga jij om met je emoties? Hoe denken anderen over jou?

Vervolgens moet een leider zich verdiepen in de werknemers binnen het team, wat zijn hun sterke en zwakke punten, wat zeggen hun emoties en welk gedrag herken je?

Tot slot moet je leren luisteren naar jouw medewerkers en leren communiceren in de taal die zij spreken. Zo ontstaat verbinding en dat is de basis van goede werkrelaties.

Door de link tussen emotionele intelligentie en drijfveren te begrijpen, kunnen leiders hun leiderschapsstijl afstemmen op de wensen en het gedrag van hun teamleden. Door een omgeving te creëren waarin emotionele intelligentie wordt gewaardeerd en toegepast, kunnen leiders effectiever communiceren, conflicten oplossen en een cultuur van vertrouwen en samenwerking opbouwen. Dit alles draagt bij aan het succes van het team en de organisatie als geheel.