Alle artikelen

Management Drives is wetenschappelijk gevalideerd door de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden heeft in opdracht van Management Drives een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht naar de Management Drives methodiek.

Daarbij is er gekeken naar de criteriumvaliditeit, oftewel de mate waarin de uitkomsten van een instrument samenhangen met een belangrijk criterium (Clark, Foster, Sloan, and Bryman, 2021). In deze exploratieve studie is er onderzocht of de uitkomsten van de methodiek volgens de deelnemers passend zijn bij hun persoonlijkheid en hun werk- gerelateerd functioneren. Herkennen zij zich in hun profiel? Het oordeel van de deelnemers werd daarbij als belangrijk criterium beschouwd.

Resultaten laten zien dat deelnemers, over het algemeen, positief zijn over de Management Drives methodiek. 92% van de deelnemers geeft daarnaast aan zich goed tot heel goed te herkennen in het persoonlijke profiel. Ook herkende de meerderheid van de deelnemers het profiel van zijn/haar collega’s en hielp een MD profiel om gedrag van de ander beter te begrijpen. De conclusie van het onderzoek is dat de “criterium validiteit” met betrekking de herkenbaarheid in het persoonlijke profiel voldoende is aangetoond.

In de toekomst zouden de validiteit van het profiel, en de effectiviteit van de methodiek, nog verder onderzocht kunnen worden met behulp van een experimentele opzet.