Alle artikelen

Hoe zet jij de MD App in?

Nieuwe dynamiek met de MD App
Sinds vorig jaar hebben we de MD App en de gebruikers zijn enthousiast. Vele mensen hebben de MD App gedownload, wisselen profielen uit en maken zelf teamprofielen. Allemaal toepassingen en gebruik in de dagelijkse praktijk. Dit betekent niet alleen wat voor de gebruiker, maar ook voor jullie als licentiehouders. 

De MD App is echt gericht op het stimuleren van BEWEGEN. Zoals in het profielboek staat onderscheiden wij drie stappen, namelijk:

  1. 1. Bewust worden: Ken jezelf en ken de ander
  2. 2. Bewegen: Maak een beweging in je eigen gedrag
  3. 3. Borgen: Zorg dat je de beweging vasthoudt

De eerste stap van “bewust worden” werd altijd gezet in een eerste sessie, maar tegenwoordig zie je een verschuiving ontstaan. Deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld,…..en sommigen gaan direct de MD App downloaden. Soms heb je een sessie en dan hebben de deelnemers al profielen uitgewisseld en hebben al stappen in verbeteren van de samenwerking gezet. In dat geval stap je eigenlijk direct in op het niveau van “bewegen”. Je zult als gecertificeerde partner de basis van de drijfveren nog steeds moeten neerzetten, maar deelnemers gaan zelf aan de slag, heel enthousiast en energiek.

De MD App betekent een volgende stap in de ontwikkeling van Management Drives en wijze waarop het in de praktijk wordt toegepast. Dit betekent ook dat licentiehouders bovenop de basiskennis van Management Drives, in staat moeten zijn om een toegevoegde waarde te leveren op het praktisch toepassen van de inzichten. Nieuw, spannend, uitdagend en erg leuk.

Heb je de Management Drives App langs horen komen of online gezien? Ga naar watdrijftmij.nl en download de App. Maak je leiderschap tastbaar en toepasbaar met de MD App.