Alle artikelen

Investeer juist nu in mens, team en organisatie door te werken met livestream

Mensen zitten thuis, werken thuis. Benut dit moment en maak van de nood een deugd. Investeer in je mensen, het team en de cultuur met behulp van Management Drives. Deze tijd is juist geschikt om tijd en aandacht te besteden aan elkaar, de samenwerking en koers van de organisatie. Wij geven een viertal voorbeelden van programma’s die heel effectief en efficiënt via livestream kunnen plaatsvinden.

Alle programma’s kunnen via livestream worden gedaan en dit vereist een technische applicatie waarbij meerdere personen elkaar kunnen zien en spreken, en waarbij 1 persoon die de organisator is een presentatie kan doen. In diezelfde technische applicatie kan men dan 1 op 1, of in kleinere groepjes met elkaar spreken, op het moment dat er oefeningen moeten worden gedaan. Applicaties die beschikbaar zijn, zijn bijvoorbeeld Microsoft TEAMS of Zoom.

Management Drives levert consultancy bij deze programma’s, maar onze partners kunnen deze programma’s ook zeer goed begeleiden. Het zijn programma’s van ieder 1 of 2  dagdelen die kunnen worden opgeknipt.

 1. 1. Effectief en efficiënt LIVESTREAM vergaderen met Management Drives

In dit programma leren mensen samen wat het betekent om via livestream te vergaderen. Daarbij gaat het niet om de technische mogelijkheden en beperkingen, maar wordt gekeken hoe iedere drijfveer en daarmee ieder profiel de mogelijkheid van livestream vergaderen ervaart en op welke wijze online vergaderen effectief kan worden ingezet. Dit kun je doen aan de hand van theorie, oefeningen en het samen opstellen van aandachtspunten voor het team bij livestream vergaderen. Het programma is op het partnergedeelte van onze website beschikbaar in de vorm van een powerpoint-presentatie.

Het programma ziet er als volgt uit:

 • Introductie met doelstellingen voor de sessie
 • Theorie van Management Drives, 6 kleuren, 6 drijfveren
 • Profielen van de deelnemers delen

  Online vergaderen:

 • Inventariseren wat de deelnemers goed en minder goed vinden aan online vergaderen
 • Vertalen van de inventarisatie naar de 6 drijfveren, wat vindt een drijfveer goed en niet goed aan online vergaderen (matrix kunnen we invullen)
 • Vertaling van aandachtspunten naar profielen deelnemers
 • Livestream vergaderen, aandachtspunten bij voorbereiding, vergaderen, afsluiten en doorpakken
 • Formuleren aandachtspunten voor het team

Vergaderen via livestream is even wennen, maar kan zeer effectief en efficiënt zijn, als je de goede afspraken maakt.

 1. 2. Teambuilding en elkaar beter leren kennen.

Dit is ons standaard programma voor een teamsessie, met speeddaten, maar dan via livestream. Mensen verkeren in bijzondere omstandigheden en hebben nu over het algemeen wat meer tijd en aandacht voor elkaar. Een mooi moment om met behulp van Management Drives een goed gesprek te hebben en elkaar beter te leren kennen. In het programma kun je dan breakouts doen, waarbij de deelnemers even 1 op 1 elkaar beter leren kennen. Plenair kun je dan voor het team benoemen wat het team moet behouden, ontwikkelen en loslaten. Een mooie dynamiek via livestream die effectief werkt.

 1. 3. Missie, visie en strategie n.a.v. Coronacrisis

Drie stappen plan Missie, visie en strategie aan de hand van de matrix, maar dan allemaal online. Het zijn bijzondere tijden en dat doet wat met ons allemaal persoonlijk, maar ook zakelijk is het goed om de missie, visie, strategie en implementatie te herijken.

De vragen die daar van rechts naar links bij horen zijn wie zijn we (paars), waar staan we over drie jaar (geel), wat zijn onze targets (oranje), waar ligt de focus (rood), Wat spreken we af (blauw) en hoe zorgen we dat iedereen is aangesloten (groen). Goed om deze stappen nog eens bewust te doorlopen in deze tijden van onzekerheid, om goed voorbereid te zijn op de tijden die gaan komen.

 1. 4. Profielen en coaching 1 op 1

Dit is bij uitstek een tijd die zich er voor leent om 1 op 1 profielen toe te lichten en mensen te coachen in hun persoonlijke ontwikkeling. Vaak hebben mensen al langer een wens om even stil te staan bij de stappen die ze zouden willen zetten. Te kijken naar wat hen energie geeft, wat hen energie geeft en hoe ze zowel persoonlijk als zakelijk stappen zouden willen zetten. De huidige crisis doet wat met mensen en velen kunnen daarbij wel wat inzicht en steun gebruiken. Inzicht in drijfveren en het plaatsen van het profiel in de huidige context kan veel mensen helpen.

Heb je zelf een programma ontwikkeld en wil je deze graag bij ons toetsen, neem gerust contact op! We zijn er voor je!