Alle artikelen

‘Gezonde Werkdruk?! daar word je beter van’

Foto onderwijs website
Het is een actueel en belangrijk onderwerp in het onderwijs, in de zorg en vele andere sectoren. Naar aanleiding van onderzoek mbt ziekteverzuim blijkt dat werkdruk wordt genoemd als een van de veroorzakers van verzuim. Dit was de reden om eens gezamenlijk te gaan kijken naar die werkdruk vandaan komt en nog belangrijker…. Wat je er aan kunt doen!

Dit resulteerde in het project ‘Gezonde Werkdruk?! daar word je beter van’ wat vanuit het vervangingsfonds werd georganiseerd en waarbij Management Drives een belangrijke rol heeft gehad door adviseurs van het vervangingsfonds en directeuren van scholen te certificeren in Management Drives en hen vervolgens op te leiden in het ‘Waarderend Leiderschap obv Drijfveren’.

Hoe motiveer je mensen?

Hoe motiveer je mensen zodat ze vanuit hun kracht gaan presteren? Bij iedereen verschilt dit op basis van hun eigen persoonlijke drijfveren. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe iemand functioneert. Wat iemand drijft, bepaalt namelijk in grote mate zijn gedrag, zijn waarnemingen, zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, de zaken waar hij graag energie aan geeft en zijn management- en besluitvormingsstijl. Het is weten wat de ander logisch vindt en op die logica uw verhaal afstemmen. Voor iedereen is dat net even anders. Laat uw stijl zo aansluiten dat samenwerken en managen energie oplevert in plaats van kost, dat talenten worden aangesproken en dat samenwerken als vanzelf gaat. Uiteindelijk gaat het over het met elkaar beter presteren in het belang van onze organisatie! Er zijn geen goede/foute profielen, ieder profiel beschikt over unieke krachten en valkuilen. Het is een middel om mensen het beste uit zichzelf te laten halen en zoveel mogelijk het heft in eigen handen te laten nemen.

Management Drives helpt organisaties zich te bekwamen in Waarderend Leiderschap op basis van drijfveren. Daarmee kunnen zij invulling geven aan persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, werving en selectie, loopbaanbegeleiding ect.

Uniek aan Management Drives is dat het een krachtig middel is voor het verbeteren van de prestaties van zowel het individu, team als de gehele organisatie. Inzicht in drijfveren op deze drie niveaus is van toegevoegde waarde omdat:

 • In één oogopslag individuen inzicht te bieden in wat hen drijft, verwerpt, energie geeft/kost en welke gedrag iemand onder druk laat zien;
 • Medewerkers op basis van deze inzichten nader tot elkaar te brengen en de onderlinge communicatie en samenwerking te optimaliseren;
 • ‘Van weerstand naar leerstand’; praktische inzichten op te doen hoe je jezelf en de ander vanuit de negatieve stand kunt motiveren naar de positieve stand en hoe je jezelf en de ander kunt motiveren naar groei en ontwikkeling;
 • Waarderend te kijken en te onderzoeken; met Management Drives als uitgangspunt om op zoek te gaan naar het beste bij jezelf en de ander;
 • Medewerkers meer eigenaarschap te geven in hun persoonlijke ontwikkeling en leerproces;
 • Leidinggevenden en medewerkers individueel te coachen, te stimuleren en te motiveren op basis van hundrijfveren;
 • Teams inzicht te verschaffen in hun leidende drijfveren en groeipotentieel en om hen in de ontwikkeling daarvan te motiveren en te stimuleren;
 • De teamsamenwerking te versterken om zodoende de uiteindelijke resultaten en de kwaliteit te verbeteren.

De kracht van Management Drives in combinatie met waarderend onderzoeken

Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry) is de kunst en kunde van het vragen stellen over het potentieel van een individu, team of organisatie, met als doel om dat volledig tot bloei te laten komen. Het is een ontwikkelfilosofie uit de school van de Positieve Psychologie.

De volgende uitgangspunten zijn kenmerkend voor Waarderend Onderzoeken:

 • Waarderend Onderzoeken gaat open en nieuwsgierig op zoek naar het bestein een persoon, team of organisatie. Ook als de algehele tendens negatief is, er werkt altijd iets.
 • Waarderend Onderzoeken is verhalen vertellen, verhalen over hoogtepunten. In verhalen over ‘het beste’ zit onze kracht besloten.
 • Waarderend Onderzoeken is aandacht richten met vragen. Vragen zijn altijd sturend. Alles wat je aandacht geeft, groeit. Dus kunnen wij het beste met vragen onze aandacht richten op zaken die wij willen laten groeien. Problemen worden niet genegeerd; er wordt anders tegenaan gekeken. Achter iedere klacht zit een wens of een behoefte die om aandacht vraagt.
 • Praten over hoogtepunten maakt positieve emoties en energie los. Dat is essentieel voor de ontwikkeling van mensen. Het stelt je open voor nieuwe ervaringen en ideeën. Je leert makkelijker en sneller. Door bezig te zijn met het beste in onszelf en anderen, halen wij het beste in elkaar naar boven.
 • Waarderend Onderzoeken is ook dromen realiseren. Wij maken waar, waar wij onze gedachten op richten. Je kunt een andere toekomst ontwikkelen door de gewenste situatie te verbeelden en er de juiste woorden bij te vinden. Hoe krachtiger het beeld, hoe groter de kans dat het gerealiseerd wordt.

Daarnaast is Waarderend Onderzoeken een cyclisch en systematisch ontwikkelproces.

 • Verwoorden:Waar wil je ‘meer van’. Het is belangrijk dat het positief is geformuleerd.
 • Verdiepen:‘Op zoek gaan naar ‘het beste dat er al is’. In deze stap wordt met behulp van gesprekken en andere middelen gezocht naar wat waardevol is, wat energie geeft en wat werkt.
 • Verbeelden: Voorstellen ‘wat zou kunnen zijn’. In deze stap wordt vanuit het verdiepen, het potentieel verbeeld. Hoe zal het eruit zien als gerealiseerd wordt waar wij reeds een glimp van gezien hebben?
 • Vormgeven: Vaststellen ‘wat er zou moeten zijn’. In deze stap wordt besproken welke stappen gezet kunnen worden om het potentieel en het toekomstperspectief te realiseren.
 • Verwezenlijken:Werken aan ‘wat er zal zijn’. In deze stap worden plannen uitgevoerd en experimenten gedaan; wordt progressie gewaardeerd en het proces begeleid. Dit kan weer om nieuwe verdieping vragen, of nieuwe onderzoeksvragen oproepen.

Men ziet Management Drives als middel om mensen anders én beter om te laten gaan met werkdruk, door de aandacht te verleggen naar werkplezier. Management Drives wordt vaak ingezet om ervaren werkdruk binnen organisaties te verlichten en een toename in het werkplezier te bewerkstelligen. De manier waarop Management Drives dit doet is aan de hand van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry).

Vanuit iemands drijfveren komen zowel kwaliteiten als valkuilen naar voren, zowel wensen als klachten. Een waarderend leider ziet de kwaliteit achter de valkuil en de wens achter de klacht. Een waarderend leider draait de medaille om en geeft aandacht aan wat hij wil laten groeien bij individuen en teams.

Vanuit het motto ‘alles wat je aandacht geeft groeit..’ legt Management Drives de verbinding met de kracht vanuit de drijfveren. Het is een aanpak voor verandering en ontwikkeling waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Het verlegt de focus van problemen naar perspectief. Het zet klachten en kritiek om in waardering en verlangens. Dit levert de energie, betrokkenheid, creativiteit, initiatieven en besluiten op die nodig zijn om samen veranderingen succesvol te realiseren.

Verhalen uit de praktijk:
Het ziekteverzuim daalt
Vermindering van de werkdruk
Van werkdruk naar werkplezier?