Alle artikelen

Vragenlijst vernieuwd

Afgelopen periode hebben we gebruikt om de Management Drives vragenlijst onder handen te nemen. Door een compleet nieuw design en een speciale versie voor smartphone en tablet is de vragenlijst weer helemaal bij de tijd.

Vaak is het eerste contact met Management Drives de vragenlijst. Wij vonden dat de look and feel moderner mocht. Er is daarbij een onderscheid gemaakt tussen de variant voor mobiel/tablet en voor de computer. De vragen zijn in beide varianten hetzelfde gebleven maar qua design verschillen ze van elkaar.

Desktop variant MD vragenlijst

md vragenlijst vernieuwdDe grootste verandering voor deze variant is het design. Deze is gelijkgetrokken aan de MD Viewer en de standaard presentatie. Hierdoor is er een eenduidige en herkenbare uitstraling gecreëerd.

Bovendien is de manier om punten te verdelen uitgebreid. Zo is het nu, naast het invoeren van het aantal punten in het tekstveld en de + en – knoppen, ook mogelijk om op de balk van de betreffende antwoordmogelijkheid te klikken. Hierdoor kan sneller het gewenste aantal punten gegeven worden. De balk kleurt blauw zodra er punten gegeven zijn.

Mobiele versie MD vragenlijst

md vragenlijst mobielDe vragenlijst zoals die al bestond, is geoptimaliseerd voor tablet en smartphone. Tablets en smartphones stellen extra eisen aan de vormgeving en leesbaarheid. Het was een uitdaging om het scherm zo overzichtelijk mogelijk te houden en zeer eenvoudig punten te kunnen verdelen. Geheel in stijl met de hedendaagse touchscreens kan je punten verdelen door over de antwoordmogelijkheid te vegen/swipen. Zodra je genoeg punten verdeeld hebt, verschijnt de knop om naar de volgende vraag te gaan.

Nieuw design e-mail

uitnodiging vragenlijstTevens is er gewerkt aan de look and feel van de e-mail die de deelnemers ontvangen. Het design is aanzienlijk verbeterd en i.p.v. de link is er een knop opgenomen in de mail waarin de link naar de vragenlijst zit verwerkt.

Om de nieuwe look and feel optimaal te benutten, zijn enkele grafische mogelijkheden om de uitnodiging/herinnering aan te passen in de Admin uitgeschakeld. Indien u eigen templates heeft voor de uitnodiging dan worden deze automatisch bijgewerkt naar het nieuwe design, maar de tekst blijft behouden. U hoeft dus niets te doen.

Introductie

De nieuwe variant van de vragenlijst en uitnodiging zal april 2016 actief worden. Er verandert niks aan het admin systeem, dus vragenlijsten worden nog steeds op dezelfde manier uitgezet.