Alle artikelen

Verkiezingen ”Goede start binnen het B&W belangrijker dan ooit”

Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Wij krijgen nu al aanvragen van gemeenten om na de verkiezingen en vorming een programma te doen met het College van B&W.  Onze methode wordt bij verschillende gemeenten in Nederland ingezet met verschillende doelen.

Doel kan zijn het functioneren van afdelingen verbeteren, het begeleiden van leiderschapstrajcten of om de verstandhouding tussen politiek en ambtenaren te verbeteren. Daarbij wordt Management Drives ook ingezet bij teambuilding bij een College van B&W. Vaak wel spannend, want de leden zijn vaak van verschillende partijen, maar juist dan werkt Management Drives echt prima om elkaar beter te begrijpen en te beseffen dat men ook hetzelfde doel heeft.

Nu met de verkiezingen in aantocht zijn er al gemeenten die een programma plannen voor het nieuw te vormen college. Het gaat dan om de WIE, WAT en de HOE:

  • WIE zijn wij en wat zijn onze drijfveren
  • WAT gaan wij doen is verwoord in het College akkoord
  • HOE gaan we het College-akkoord realiseren, wat is onze kracht en wat zijn onze valkuilen

Er zijn de afgelopen vier jaar meer burgemeesters en Wethouders gesneuveld dan ooit. Daarmee is het belangrijker dan ooit om als College een goede start te maken. Management Drives wordt ingezet om elkaar beter te leren kennen, te werken aan vertrouwen, een inschatting te maken van het politieke speelveld en om een goede basis te leggen voor een succesvol College van Burgemeester & Wethouders.