Alle artikelen

Verdieping van Management Drives

Management Drives opleidingszaalOm individuen, teams en organisaties bewust te maken van drijfveren hebben we de opleiding voor individuele en groepsprofielen. Voor een verdieping van Management Drives hebben we de Feedback opleiding en de Masterclass.

Feedback opleidingMD Feedback gedragsatroon

Werkt u in de praktijk met Management Drives, dan bent u bekend met de drijfverenprofielen. Deze worden veelvuldig gebruikt om individu, team en organisatie verder te helpen. Minder bekend is de Feedback-vragenlijst die een vervolg en verdieping vormt op het drijfverenprofiel en het gedrag. De Feedback maakt gebruik van dezelfde kleuren als het drijfverenprofiel en de taal die daarbij hoort.

De Feedback-tool gaat echt over gedrag, beoordeeld door uzelf en door anderen in uw omgeving. Natuurlijk is dat nooit waardevrij, maar het draagt enorm bij aan de bewustwording en de stappen in de verdere ontwikkeling.

De Feedbackopleiding wordt drie keer per jaar gegeven. Kijk hier voor meer informatie en de opleidingsdata.

Masterclass

De Masterclass is een opleiding van een dag en vormt een verdieping en verbreding op de kennis die u reeds hebt op het vlak van drijfveren. Het is een verdieping op basis van nieuwe inzichten, maar vooral ook een verdieping op basis van casuïstiek, ervaringen en praktische toepassingen van Management Drives en andere deelnemers aan de opleiding. In de opleiding worden tevens actuele ontwikkelingen en dagelijkse dynamiek in diverse sectoren meegenomen.

De Masterclass staat open voor iedereen die verdieping en verbreding wil. De Masterclass is verplicht voor partners die minder dan 50 profielen per jaar toelichten.

De Masterclass is een intensieve vrolijke bijeenkomst waar u energiek en geïnspireerd vandaan komt. De Masterclass duurt een dag en kost slechts € 295. Daarvoor krijgt u ook een gratis vragenlijst ter waarde van € 150.

Kijk hier voor meer informatie en de opleidingsdata.