Alle artikelen

Hoe belangrijk is de samenwerking in een scrum team?

Steeds meer organisaties zijn bezig met verandering naar meer ‘agile werken’. Hoewel volgens sommigen een hype of een trend, realiteit is dat ‘Agile’ als verzamelnaam wordt gebruikt voor meer flexibel werken, wendbaarder werken, zelf organiserend en zelfsturend werken. Dit is nodig om effectief gebruik te maken van nieuwe technologie die zich wereldwijd razendsnel ontwikkelt en om goed in te kunnen spelen op de even snel veranderende behoeften bij klanten.

In de verandering naar meer agile werken is Scrum een heel concrete methodiek, bewezen succesvol in ICT en nu ook toegepast bij marketing, business development, HR, supply chain, productie en meer; kortom, overal waar ontwikkel- en verbeterprojecten gaande zijn.Met Scrum vergroot je de voorspelbaarheid van een project (toegevoegde waarde, kosten en tijd), verminder je verspilling (alles wat je ontwikkelt is concrete toegevoegde waarde, hetgeen tevens aansluit bij duurzame ontwikkeling) en verklein je de risico’s (door ze eerder te identificeren en meteen aan te pakken).

De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team waarin alle benodigde expertise aanwezig is. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk om per Sprint (cyclus van 2 tot 4 weken) de door henzelf gedefinieerde toegevoegde waarde en kwaliteit te leveren. De Product Owner staat in contact met de stakeholders en richt zich op maximaliseren van de toegevoegde waarde, de Scrummaster faciliteert het Scrumteam en richt zich op maximale snelheid. Door visuele weergave van project en werkzaamheden (Scrumbord) is er inzicht en overzicht van de voortgang (transparantie).

De methodiek, het framework, faciliteert ‘de onderkant van de MD matrix’: paarse rituelen & ritmes, blauwe transparantie & planning en rode focus en prioriteiten.
Het doel van de methodiek ligt juist in de bovenkant van de MD matrix: samen in multidisciplinair team (groen) doelgericht en flexibel toegevoegde waarde leveren (oranje) door continu te ontwikkelen en vernieuwen (geel).

Scrum is en blijft een projectmethodiek, het zijn de mensen die het moeten doen!
En daarin ligt meteen de toegevoegde waarde van MD. Samenwerken in de kracht vanuit positieve stand van de drijfveren, voorkomen van overdreven of negatief gedrag, vertrouwen creëren, gezamenlijke doel bepalen, toegevoegde waarde creëren, feedback cultuur neerzetten, omgaan met weerstand, rol duidelijkheid etc.

Voor MD gecertificeerd partners liggen hier dus volop kansen:

  • Bestaande MD-ervaring toepassen in Scrum omgevingen (gewoon gebruiken wat je al hebt en kent)
  • MD-app inzetten die direct pragmatisch en flexibel is te gebruiken
  • Scrum en MD specifieke toepassingen gebruiken (bv omgaan met weerstand tegen scrum of inkleuren van de rollen) en verder ontwikkelen
  • Organisaties in hun context inzicht geven en helpen met de verandering naar meer Agile/Scrum werken

Laat MD weten op welke manier we jou als partner kunnen faciliteren om effectief te zijn in Scrum teams en agile ontwikkelingen bij je (potentiële) klanten. Heb je ideeën en/of concrete toepassingen, laat het ons weten.