Alle artikelen

Scrum, de mensen moeten het doen!

Hele organisaties lijken door de term scrum gegrepen. ‘Wanneer gaan we even scrummen’ of ‘morgen 10 uur stand-uppen?’ De kern van scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team. Bij het team ligt dus ook de kern van succes of falen.

Voor de mensen die nog niet bekend zijn met Scrum, eerst even een korte toelichting. Scrum is een manier of raamwerk om producten te maken. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die in een korte periode, van een tot vier weken (sprints), werkende producten maken. Samenwerking binnen deze teams is heel belangrijk en men moet kunnen inspelen op veranderende eisen en behoeften. Scrum is oorspronkelijk afkomstig uit de IT, maar wordt nu ook meer en meer toegepast in andere sectoren.

Scrum vereisten in de samenwerking

Scrum vereist toewijding, focus, openheid, respect en lef van de teamleden. Door het kort cyclische karakter moeten de teamleden zich vol inzetten. Dat betekent dat men zich moet focussen op hetgeen gedaan moet worden. Teamleden moeten open zijn en elkaar op de hoogte houden wat ze aan het doen zijn of waar ze tegenaan lopen. Dit vereist ook het lef hebben om zaken te benoemen, vragen te stellen en met nieuwe oplossingen te komen. Omdat het een multidisciplinair team betreft dient men respect te hebben voor elkaar achtergrond en expertise maar er ook op kunnen vertrouwen dat de juiste kennis en ervaring wordt ingebracht.

De mensen moeten het doen

Hier worden een aantal vereisten gegeven die niet voor iedereen zo vanzelfsprekend zijn. Sommigen werpen zelfs een barrière op om het project succesvol af te ronden. Het menselijke aspect komt hier namelijk om de hoek kijken. Zij, de mensen, moeten het immers doen.

Ieder individu heeft zijn eigen drijfveren. Wij maken onderscheid in 6 drijfveren, die elk hun eigen eigenschappen, krachten en valkuilen hebben. Deze drijfveren kunnen variëren in volgorde en sterkte, m.a.w. ieder individu is uniek in datgeen wat hem drijft.

Een goed scrum team raakt alle drijfveren

In een SCRUMproces komen alle drijfveren in gedrag tot uiting. De teamleden zijn in staat om de vraagstelling of het probleem echt te begrijpen en kunnen daar een oplossing voor aandragen (Geel). Zij staan op een goede manier in contact met elkaar en delen zaken (Groen). Het team is flexibel, kan met veranderende eisen of wensen omgaan en komt tot een concreet resultaat (Oranje). Door zaken op een heldere en realistische manier te organiseren en te plannen zorgen zij dat het ook echt af is aan het eind van de periode (Blauw) Iedereen houdt focus op hetgeen ze aan het doen zijn en durven elkaar ook aan te spreken (Rood). Tot slot vertrouwen zij elkaar en de expertise die wordt ingebracht (Paars).

Gevolgen voor scrum als er teveel of te weinig is van de drijfveer

TE WEINIG POTENTIELE KRACHT TE VEEL
Ontbreken van vernieuwing, analyse, visie en een brede blik van buiten naar binnen. Risico dat men ontwikkelingen niet ziet aankomen Willen zaken analyseren en goed begrijpen. Oog voor brede context. Voorwaarde: doordachte visie, nieuwe inzichten en gevoel van vrijheid. Kan leiden tot wereldvreemde fantasie, compliceren, bekritiseren en niet tot uitvoering komen.
Ontbreken van empathisch contact waardoor men niet naar elkaar luistert en ook buiten draagvlak mist. Communiceren, delen en luisteren naar elkaar. Voorwaarde: gedeeld ideaal, echte betrokkenheid en inspraak. Kan leiden tot een constante zucht om meer betrokkenheid en het gevoel ‘niet gehoord te worden’.
Onvoldoende resultaatgericht, geen oog voor competitie en concurrentie waardoor efficiency ontbreekt en andere groepen hun rol overnemen. Gedreven door vooruitgang, kansen en resultaten. Voorwaarde: heldere strategie, uitdagende doelen en geven van waardering. Kan leiden tot de waan van de dag, opportunisme, opschepperij en mooi weer spelen
Te weinig realistisch. Het niet nakomen van afspraken en het niet tot echt afmaken van zaken. Aandacht voor details en zaken echt netjes afmaken. Voorwaarde: heldere structuur, goede afspraken en zaken afmaken. Kan leiden tot overdreven aandacht voor details, bureaucratie en starheid
Weinig besluitvaardigheid en het ontbreken van focus waardoor de groep steeds in herhaling valt en een speelbal van de organisatie wordt. Willen tempo en druk creëren en zijn direct naar elkaar. Voorwaarde: focus, heldere besluiten en daadkracht. Kan leiden tot voortdurende conflicten en strijd.
Een gebrek aan besef wat de missie, identiteit en het bestaansrecht van het team is. Wat is hetgeen wat het team verbindt. Hebben oog voor verbondenheid, trots en dienstbaarheid. Voorwaarde: gedeelde missie, ingewijd. Kan leiden tot isolement afsluiting van de buitenwereld en gebrek aan vooruitgang

Stel nou dat er binnen een team twee drijfveren, Oranje en Groen, de overhand hebben. Dan is het team van nature gedreven door resultaat en vooruitgang. Dit wordt op een harmonieuze manier bereikt. Echter het team zal moeite hebben om binnen de gestelde tijd tot resultaat te komen omdat men minder gedreven is door planning en organisatie (blauw) en focus (rood).

Creëer succesvolle scrum teams

Het is een utopie om teams zo in te delen waarbij alle drijfveren evenveel aan bod komen. Sterker nog het kan zelfs een voordeel zijn om bij bepaalde vraagstukken een bepaalde drijfveer de overhand te geven.

Een individu heeft alle drijfveren in zich, maar heeft een bepaalde voorkeur hoe hij deze drijfveren inzet. Ieder team dat zich bewust is van de eigen aanwezige en afwezige drijfveren zou in staat moeten zijn om bij te sturen in gedrag, indien noodzakelijk. Het begint met bewustzijn. Door teamleden zich bewust te maken van de eigen drijfveren en hen in staat te stellen het gedrag van andere drijfveren aan de dag te leggen, kan een scrum team om een project succesvol af te ronden.

Bron: wikipedia, scrum.nl