Alle artikelen

Wat is scrum? Dit is de basis

Twintig jaar geleden bestond het nog niet, maar inmiddels werken wereldwijd zo’n twaalf miljoen professionals volgens het ‘scrum’-principe. En de fanschare groeit met de dag. Maar wat is scrum eigenlijk? En wat heb jij er aan in combinatie met onze software? De software van Management Drives wordt immers vaak ingezet om teams, en dus ook scrum-teams, beter te laten functioneren.

De term scrum komt van de scrummage, een spelonderdeel uit het rugby. Iedereen staat schouder aan schouder om het andere team weg te duwen en zo in balbezit te komen. Er wordt dus heel nauw samengewerkt. Scrum is een kader waarbinnen mensen complexe en adaptieve problemen aan kunnen pakken. Daarbij kunnen ze zeer productief zijn en leveren ze kwalitatief hoogstaand werk. Scrum is de afgelopen twee en een half decennium zo complex geworden dat het haast uitgegroeid is tot een wetenschap. Het  is weliswaar eenvoudig te leren, maar moeilijk volledig te doorgronden. Mede daarom is het lastig een goede, krachtige definitie te geven. Toch doen we een poging.

De basis van het scrummen

Scrum is ooit ontwikkeld in de ICT omdat de projecten daar vaak zowel uit de tijd als uit de kosten liepen. Belangrijkste aspect van scrum is dan ook dat je het traditionele blauwdruk-denken achter je laat, maar in korte ‘sprints’ gaat werken. Een sprint is een periode van een ongeveer vier weken waarin een werkend prototype of functionaliteit wordt opgeleverd, en bestaat uit events, zoals de dagelijkse stand-up. Er is een vooropgezet plan waarin alles vastligt, maar er worden steeds kleine stappen genomen binnen een project.

Op die manier heb je genoeg momenten om de voortgang van het project te evalueren en waar nodig bij te sturen. Dat doe je op basis van alle data en feedback die je tot je beschikking hebt. Vast onderdeel van de sprints is de al genoemde dagelijkse stand-up, ook wel daily scrum genoemd. Afhankelijk van het project kan je de frequentie van de stand-ups ook terugbrengen, naar bijvoorbeeld om de andere dag of wekelijks. Tijdens de stand-up wordt gekeken naar de progressie (wat heb ik gisteren gedaan), en worden doelen gesteld die voor de volgende stand-up bereikt moeten worden (wat ga ik vandaag doen). Het is ook het moment om eventuele blokkades en andere problemen te bespreken.

Rolverdeling binnen het scrum team

Scrum gaat uit van autonoom werkende teams. Binnen dat team zijn een aantal vaste rollen. Een team bestaat altijd uit een Product Owner, een Scrum Master en een ontwikkelteam. De scrummaster coacht het team en zorgt voor een optimaal gebruik van de scrumfilosofie. Het team is zelf-organiserend en bepaalt dus zelf hoe het zijn taken uitvoert; de scrummaster stuurt alleen bij als er zaken niet helemaal goed verlopen. Het team is als geheel verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het product.

De Product Owner is op zijn of haar beurt verantwoordelijk voor het maximaliseren van de waarde van een product, en het ontwikkelteam. Hij doet dat onder meer door een spil te zijn tussen team en scrummaster, hij beheert de doelen van het project en houdt een oogje op de voortgang. Ook behartigt hij de belangen van de klant of opdrachtgever.

De scrumfilosofie invoeren in je organisatie is een beetje als het scrummen zelf. Begin met de basis, plan kleine stapjes en evalueer hoe het gaat. Gaat het goed? Dan kun je scrum steeds wat verder in je organisatie doorvoeren.

Bij het laten functioneren en samenstellen van scrumteams kan de unieke MD-software een belangrijke rol spelen. Meer weten? Lees dit blog

Bron: scrum.org