Alle artikelen

Samenwerken beperkt zich niet meer tot mensen binnen een organisatie

Samenwerken is aan de orde van de dag, dat is niks verrassends. Echter samenwerken beperkt zich niet alleen meer tot mensen binnen één organisatie. Prof. dr. Patrick Kenis schreef onlangs een artikel waarin hij een aantal trends benoemt op het gebied van samenwerking.

Een traditionele vorm van samenwerking binnen een organisatie gaat plaats maken voor samenwerking tussen medewerkers van verschillende organisaties. Steeds meer projecten kunnen niet meer door/binnen één organisatie opgepakt worden maar heeft een netwerk van organisaties en dus mensen nodig.

Geboren netwerkers

Patrick Kenis schreef: “De nieuwe generatie medewerkers is geknipt om te functioneren in de context van een netwerk van organisaties. Zo’n medewerker legt verbanden binnen en buiten de organisatie, denkt in mogelijkheden en verwezenlijkt dingen die ertoe doen, gedreven door bezieling en op basis van zijn talenten en drijfveren.

 De nieuwe generatie medewerkers wil samenwerken met mensen die betrokken zijn; ze willen hun unieke competenties inbrengen om samen prestaties neer te zetten. Ze werken evengoed samen met collega’s uit de eigen organisatie, als met mensen uit andere organisaties, klanten of om het even wie. Dit nieuwe (net)werken wordt nog eens ondersteund met nieuwe digitale structuren, sociale netwerken die het mogelijk maken om mensen in hoog tempo met elkaar te verbinden.”

Samenwerking tussen personen

Het is een uitdaging om een goed team samen te stellen voor een project binnen een organisatie. Laat staan om de juiste mensen te verzamelen vanuit verschillende organisaties. We nemen aan dat de mensen voldoende kennis en kunde inbrengen, maar hoe zorg je voor een optimale samenwerking?

Het gedrag van mensen wordt voor een groot deel bepaald door drijfveren. Drijfveren bepalen hoe je luistert, waarneemt, denkt en doet. We onderscheiden zes drijfveren die ieder zijn eigen krachten en valkuilen heeft.

Een team zal sneller in een flow raken zodra er “iets” is waarop men elkaar vindt. Het “iets” kan variëren, en is afhankelijk dus van de drijfveren. Gevaar is dat een team te veel aandacht gaat geven aan hetgeen men allemaal waardeert. Een diverser team vindt elkaar niet makkelijk, men spreekt een andere taal, maar kan een divers team kan wel complementair zijn.

De basis voor een goede samenwerking is het vermogen om inzicht te hebben in elkaars drijfveren, elkaars krachten weten te benutten en te waken voor elkaars valkuilen. Management Drives brengt drijfveren in kaart en helpt u om de (onderlinge) samenwerking te verbeteren. We verbeteren de performance vanuit de kracht van mensen.