Alle artikelen

Projectmanagement vanuit de kracht van mensen.

Projectmanagement heeft de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Prince II en andere methodieken hebben een opmars gemaakt en ook steeds meer digitale toepassingen maken dat de kwaliteit van het projectmanagement enorm is verbeterd. Projectmanagement en onderdelen daarvan, zoals scrumtechnieken, doen ook steeds meer hun intrede in de reguliere werkzaamheden, omdat steeds meer werkzaamheden worden betiteld als “een project”. De vraag is alleen wat dit doet met “de mens”.

Jarenlang heeft het accent bij projectmanagement gelegen op systemen en technieken en sinds kort komt er steeds meer aandacht voor de factor mens. Houden de systemen en technieken voldoende rekening met de diversiteit van mensen? Sommige mensen worden helemaal blij van strakke systemen van projectmanagement, terwijl anderen er diep ongelukkig van worden. Inzicht in motivatiefactoren van mensen zorgt er voor dat technieken bij projectmanagement beter passend kan worden gemaakt voor de mensen die het betreft. Methoden zoals Management Drives lenen zich goed om te combineren met projectmanagement. Deelnemers aan projecten leren elkaar heel snel kennen door middel van de gemeenschappelijke kleuren taal. Men ziet waar de kracht en valkuil is in de samenwerking en wat iedereen belangrijk vindt bij onderlinge communicatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een taal met zes kleuren. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatie cultuur. De inzichten in elkaars drijfveren wordt daarbij ook nog eens ondersteund door een App, zodat iedereen deze informatie ook altijd direct bij de hand heeft. Zo kunnen de rollen tijdens het managen van een project meer passend worden gemaakt voor de mensen die het moeten doen.

Matrix MD NL Kleuren
Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe en team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. Waar herken jij je in? Tijdens ieder project worden de rollen verdeeld.  De vraag is of deze rollen altijd passen bij de motivatie van mensen. Werken mensen in hun kracht? Of worden ze effectiever en gelukkiger in een andere rol.  Inzichten in drijfveren van mensen komen erg van pas bij organisaties in de (wegen)bouwsector die een Project Start Up hebben en daarbij opdrachtgever en opdrachtnemer om de tafel zetten. Inzichten in drijfveren van mensen is niet iets “hocuspocus” en soft, maar wordt direct heel praktisch gekoppeld aan een plan van aanpak. Ook in de zorgsector wordt de toegevoegde waarde van inzicht in mensen gezien, omdat het hier vaak gaat om een diversiteit aan mensen met verschillende behoeften en specialismen. Om deze mensen goed te laten samenwerken is het zeer zinvol om deze mensen elkaar beter te laten kennen voordat een project start. Succes van projecten is vaak niet afhankelijk van de inhoudelijke deskundigheid en kennis, maar wordt bepaald door de mate waarin mensen elkaar snappen en makkelijk vinden.

Wij hebben in Nederland grote stappen gezet in de ontwikkeling van Projectmanagement. Heel lang bestond het idee dat de mens zich zou moeten voegen in het systeem van projectmanagement. Tegenwoordig zien we dat er steeds meer balans komt tussen de eisen vanuit het projectmanagement en de behoeften van de verschillende mensen. Een mooie ontwikkeling die leidt tot nog beter en succesvoller projectmanagement. Projectmanagement vanuit de kracht van mensen.