Alle artikelen

Probeer mensen anders te laten kijken

Probeer mensen anders te laten kijken

Het mooiste van Management Drives is dat je mensen kunt leren om door andere gekleurde brillen naar de werkelijkheid te kijken. Mensen zijn zich dan bewuster van het feit dat ze subjectief waarnemen, beoordelen en communiceren. Probeer mensen anders te laten kijken door een actueel en praktisch thema te nemen, zoals het wegsturen van Yuri van Gelder op de Olympische Spelen 2016

Probeer mensen te leren dat drijfveren niet iets academisch is, maar een praktisch hulpmiddel om een onderwerp op verschillende manieren te bekijken, te analyseren en te beoordelen.

Ik gebruik in een sessie heel vaak het voorbeeld van het wegsturen van Yuri van Gelder van de Olympische Spelen 2016. Ik stel dan heel eenvoudig de vraag:

“Wat vonden jullie er van dat Yuri van Gelder is weggestuurd?”

Je stelt een vraag waar mensen een mening over hebben, een gekleurde mening. Een onderwerp dat mensen niet direct linken aan Management Drives, maar waar ze wel een mening over hebben. Vervolgens begint het roepen en het geven van een mening. De volgende stap is dat de mensen de discussie aangaan en wellicht elkaar gaan overtuigen van het eigen gelijk. Dat is het moment dat je een interventie kunt plegen en een handreiking kunt doen.

“Zullen we eens kijken naar de vraag vanuit 6 gekleurde brillen?”

Op deze manier probeer je iedereen een antwoord te geven op de oorspronkelijke vraag en vraag je mensen zich te verplaatsen in iedere kleur.

YURI VAN GELDER VAN DE OLYMPISCHE SPELEN NAAR HUIS GESTUURD

Als we door een gele bril kijken, wat vindt “geel” van het wegsturen? Laat mensen zich verplaatsen in geel en wellicht wat eenzijdig, gepolariseerd te laten kijken en oordelen op een gele manier. Daarna loop je iedere kleur langs en dit noteer je. Uiteindelijk krijg je een totaalplaatje waarbij vanuit 6 gekleurde invalshoeken naar een onderwerp wordt gekeken. De kern van de boodschap moet zijn dat er meerdere meningen mogelijk zijn, maar dat je in staat zou moeten zijn om deze allemaal in ogenschouw te nemen, voordat je een eigen mening verkondigt. Mensen met een andere mening kijken wellicht door een andere gekleurde bril.

Een makkelijke manier om mensen te laten voelen wat drijfveren doen. Ook leuk om mensen mee te geven om dit in de praktijk toe te passen op verschillende onderwerpen waar men een mening over heeft.