Alle artikelen

Workshops Management Drives partnerevent

Donderdag 6 september hebben we een fantastisch event gehouden in de Jaarbeurs Utrecht met allemaal licentiehouders van Management Drives. De dag stond in het teken van Management Drives en innovatie. Het partnerevent kreeg een beoordeling van een 8,3, hier zijn wij trots op. Tijdens en na het event hebben we veel goede suggesties binnengekregen, zoals de behoefte van veel licentiehouders om deel te nemen aan een community.  Een aantal bezoekers werkte nog niet met de MD pro app. Leuk om te zien dat de MD Pro app de afgelopen week veelvuldig is gedownload. 

Wil je het gevoel van de dag nog een keer beleven?

Bekijk hier de foto’s MD Partner event

Naast het plenaire programma waren verschillende workshop georganiseerd met interessante onderwerpen en sprekers.
De komende zes weken publiceren wij een uitgebreid blog over iedere workshop. Onderstaand een beknopt overzicht van iedere workshop. De presentaties van de workshop kun je hier downloaden 

Loopbaanbegeleiding
Loopbaanbegeleiding is een bekende dienst die door zeer veel organisaties en personen wordt aangeboden. Het gaat dan ofwel om mensen die een goede keuze willen maken vanuit de eigen kracht of een keuze moeten maken, omdat het moet. Moeten vanwege het opheffen van de huidige functie, of moeten omdat ze “vast” lopen in de huidige functie of werkomgeving. Wanneer loopbaanbegeleiding plaatsvindt, dan gaat het vaak over de mogelijkheden die er zijn, de opleiding, de ervaring en de capaciteiten. Er wordt ook vaak wel gevraagd, “Wat lijkt je leuk” of “wat spreekt je aan”. Deze laatste twee vragen zijn belangrijk, maar betrokkene zelf of de begeleider kan dit vaak moeilijk concreet maken. Dit is precies wat Management Drives kan toevoegen aan loopbaanbegeleiding. Management Drives geeft handvatten om de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat motiveert jou?
  • Waar heb je een hekel aan?
  • Wat geeft je energie
  • Wat gebeurt er als jij onder druk staat

Met de antwoorden op deze vragen kun je kijken naar de huidige werkomgeving en een nieuw te kiezen werkomgeving. Hoeveel vrijheid heb je in je huidige omgeving en hoeveel wil je? Vind je het fijn met je collega’s of kan dat beter? Allemaal subjectief beoordeeld vanuit de drijfveren en daarmee een indicatie welk vak, omgeving en functie (meer) passend zou kunnen zijn. We hebben dit in verschillende sectoren en diverse mensen al toegepast, waaronder een aantal Olympische Sporters in België. De Olympische sporters waarderen deze begeleiding enorm en wij zijn er ook trots op dat we dit kunnen doen.

Agile / Scrum
In de verandering naar meer agile werken is Scrum een heel concrete methodiek, bewezen succesvol in ICT en nu ook toegepast bij marketing, business development, HR, supply chain, productie en meer; kortom, overal waar ontwikkel- en verbeterprojecten gaande zijn. De kern van Scrum is een multidisciplinair en zelfsturend team waarin alle benodigde expertise aanwezig is. Het team is gezamenlijk verantwoordelijk om per Sprint (cyclus van 2 tot 4 weken) de door henzelf gedefinieerde toegevoegde waarde en kwaliteit te leveren. Er worden verschillende rollen gedefinieerd en concrete visualiseringen gebruikt om het proces goed te laten verlopen.

De methodiek, het framework, faciliteert ‘de onderkant van de MD matrix’: Paarse gewoonten & ritmes, Blauwe transparantie & planning en Rode focus en prioriteiten. De methodiek biedt daarmee juist houvast voor de bovenkant van de MD matrix: samen in multidisciplinair team (Groen) doelgericht en flexibel toegevoegde waarde leveren (Oranje) door continu te ontwikkelen en vernieuwen (Geel).

Scrum is en blijft een projectmethodiek, het zijn de mensen die het moeten doen!
En daarin ligt meteen de toegevoegde waarde van Management Drives. Samenwerken vanuit de positieve stand van drijfveren, voorkomen van overdreven of negatief gedrag, vertrouwen creëren, gezamenlijk doel bepalen, toegevoegde waarde creëren, feedback cultuur neerzetten, omgaan met weerstand, rol duidelijkheid etc.

Laat ons weten op welke manier we jou als partner kunnen faciliteren om effectief te zijn in Scrum teams en agile ontwikkelingen bij je (potentiële) klanten. Heb je ideeën en/of concrete toepassingen, laat het ons weten.

Managing Drives
Leer effectief gedrag toe te passen en afgestemd op verschillende drijfveren in verschillende situaties. Leer hiermee anderen en jezelf op de juiste manier te motiveren en hierdoor de samenwerking en effectiviteit te verbeteren.

Vooraf laat je twee personen binnen jouw werkkring een drijfverenprofiel maken, zodat je met een casuïstiek uit eigen praktijk werkt. Dit maakt het programma zeer praktisch. De inzichten kunnen direct worden toegepast.
Blok 1. Ken jezelf.
Een verdieping op je eigen drijfverenprofiel.
Blok 2. Ken de ander.
Het gedrag van de ander vertalen naar drijfveren, met als doel effectieve communicatiestijl bepalen.
Blok 3. Onderken de situatie.
Kijkend naar uitdagingen op organisatieniveau, welk gedrag is dan effectief en welke stijl past hierbij?
Blok 4. Bepaal en vertoon adequaat gedrag.
Oefenen met een acteur van verschillende stijlen van gedrag.
Blok 5. Evalueer en stel bij.
Middels opdrachten pas je nieuwe inzichten toe in de praktijk. Tijdens de training wordt er geëvalueerd.

‘Gezonde Werkdruk?! daar word je beter van’
Het is een actueel en belangrijk onderwerp in het onderwijs, in de zorg en vele andere sectoren.
Naar aanleiding van onderzoek m.b.t. het ziekteverzuim blijkt dat werkdruk wordt genoemd als een van de veroorzakers van verzuim. Dit was reden om eens gezamenlijk te gaan kijken waar die werkdruk vandaan kwam en nog belangrijker…Wat je eraan kunt doen!
Dit resulteerde in het project ‘Gezonde Werkdruk?! daar word je beter van’ wat vanuit het vervangingsfonds werd georganiseerd en waarbij Management Drives een belangrijke rol heeft gespeeld door adviseurs van het vervangingsfonds en directeuren van scholen te certificeren in Management Drives en hen vervolgens op te leiden in het ‘Waarderend Leiderschap o.b.v. Drijfveren’.

Men ziet Management Drives als middel om mensen anders én beter om te laten gaan met werkdruk, door de aandacht te verleggen naar werkplezier. Management Drives wordt vaak ingezet om ervaren werkdruk binnen organisaties te verlichten en een toename in het werkplezier te bewerkstelligen. De manier waarop Management Drives dit doet is aan de hand van Waarderend Onderzoeken (Appreciative Inquiry). Vanuit iemands drijfveren komen zowel kwaliteiten als valkuilen naar voren, zowel wensen als klachten. Een waarderend leider ziet de kwaliteit achter de valkuil en de wens achter de klacht. Een waarderend leider draait de medaille om en geeft aandacht aan wat hij wil laten groeien bij individuen en teams. 

Vanuit het motto ‘alles wat je aandacht geeft groeit..’ legt Management Drives de verbinding met de kracht vanuit de drijfveren.
Het is een aanpak voor verandering en ontwikkeling waarbij mensen samen onderzoeken wat er werkt in plaats van wat er verkeerd gaat. Het verlegt de focus van problemen naar perspectief. Het zet klachten en kritiek om in waardering en verlangens. Dit levert de energie, betrokkenheid, creativiteit, initiatieven en besluiten op die nodig zijn om samen veranderingen succesvol te realiseren.
Uitgebreid artikel: https://managementdrives.com/articles/werkdruk/

AVG
Het gebruik van de Management Drives applicaties wordt gekenmerkt door het verwerken van persoonsgegevens van veel mensen die de MD Survey hebben ingevuld. Hun gegevens, de daarop gebaseerde individuele en groepsprofielen, en de analyses vragen van Management Drives en hun partners een hoog niveau van privacybescherming. Tijdens de workshop is uiteengezet wat de rechten en plichten zijn van de verwerkingsverantwoordelijken (de MD licentiehouders) en Management Drives om binnen de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming de bescherming van de toevertrouwde gegevens te borgen. Privacybescherming is “core business” voor MD en tijdens de praktische workshop zijn de partners van MD geïnformeerd over de technische en juridische maatregelen die zijn genomen om gegevens te beschermen. De rol van alle actoren, functie van de verwerkersovereenkomst en de procedures rond datalekken zijn toegelicht, waarmee de partners in de gelegenheid zijn gesteld hun opdrachtgevers te informeren over dit aspect.

Decido: Strategie versnellen
In de workshop “Strategieversnellen met Management Drives” stond de vraag centraal: “Hoe krijgen we organisaties in beweging, in de juiste strategische richting”? Corina Kleijn en Merlijn Gillissen van MD-partner Decido gingen in gesprek met de zaal over de succesfactoren en belemmeringen voor het écht implementeren van strategie. Daarbij werd gebruik gemaakt van de methodiek die Decido heeft ontwikkeld op basis van toepassingen van Management Drives bij strategievorming en –implementatie. 

Op interactieve wijze inventariseerden ze wat er nodig was om een goede strategische richting te definiëren en welke drijvende krachten medewerkers aanzetten om in beweging te komen. Ze maakten een koppeling met de zes kleuren van MD en legden uit hoe cruciaal bepaalde verbindingen zijn tussen ‘de buitenring’ van de organisatie (die richting bepaalt) en de ‘binnenring’ (creëren van beweging, vooral op team niveau). Ze lieten zien hoe MD-teamprofielen in de praktijk gebruikt worden bij de analyse waarom het vaak mis gaat bij organisaties en wat is impact is van dominante teamprofielen (bijvoorbeeld van een directieteam) voor de te kiezen veranderaanpak. Er werden duidelijke links gelegd tussen uitingen van weerstand en frustratie bij veranderingen en de zes kleuren. Het versnellen van strategie komt in praktijk neer op het toepassen van interventies op diverse niveaus in de organisatie, gebruik makende van kennis van MD. https://www.decido.nl/management-drives/

Reacties van deelnemers: “Heldere toepassing van MD in de praktijk”, “Inspirerend en leerzaam”, “Helder en energiek”