Alle artikelen

Elk team is in staat om topprestaties te leveren

High performing team
Binnen bedrijven is de samenwerking in teams van cruciaal belang. Als deze samenwerking niet goed verloopt lijdt de productiviteit en tevredenheid van het team eronder. Maar wat zijn nu precies de onderliggende problemen die de samenwerking belemmeren? En waarom is het essentieel om deze aan te pakken?

1. Communicatiekloof

Een van de meest voorkomende problemen is het gebrek aan begrip tussen teamleden. Misverstanden ontstaan vaak omdat de communicatie niet helder is. Dit kan voortkomen uit culturele verschillen, verschillende werkwijzen, of simpelweg het niet duidelijk overbrengen van informatie.

2. Gebrek aan vertrouwen

Een team dat elkaar niet vertrouwt, zal nooit zijn volledige potentieel bereiken. Zonder vertrouwen durven werknemers vaak niet openlijk hun mening te geven, een ander aan te spreken of hun zorgen te uiten. Dit leidt tot oppervlakkige samenwerking en gemiste kansen op ontwikkeling en innovatie.

3. Onderstromen in de organisatie

Elk team heeft zijn eigen dynamiek en elk individu heeft zijn eigen motivaties. Soms zijn er onzichtbare spanningen of conflicten die de productiviteit belemmeren. Deze ‘onderstromen’ kunnen het gevolg zijn van onuitgesproken meningsverschillen, vorige ervaringen of politieke spelletjes binnen de organisatie.

4. Emoties en gevoelens

Mensen worden geleid door emoties en gevoelens. Als werknemers het gevoel hebben dat er iets mis is, maar het niet kunnen benoemen of tastbaar kunnen maken, dan wordt het probleem alleen maar groter.

Waarom een oplossing nodig is

Het oplossen van bovengenoemde problemen is niet alleen belangrijk voor het welzijn van het team, maar ook voor de algehele gezondheid van de organisatie. Teams die effectief samenwerken zijn innovatiever, productiever en kunnen beter omgaan met veranderingen en uitdagingen. Bovendien draagt een goede teamdynamiek bij aan het behoud van werknemers en het aantrekken van nieuw talent.

De sleutel tot effectieve samenwerking

In een tijd waarin het bedrijfsleven sneller verandert dan ooit, is het voor managers essentieel om zich te richten op de kern van wat teams effectief maakt: vertrouwen, open communicatie en begrip voor elkaar. Door deze problemen te erkennen en aan te pakken, kunnen we een sterkere en meer samenhangende werkomgeving creëren waarin iedereen kan floreren. Een cruciale stap om bovengenoemde problemen te overwinnen, is het verkrijgen van diepgaand inzicht in onze eigen drijfveren en die van onze collega’s. Management Drives biedt hierbij een onmisbare tool; het brengt de onderliggende drijfveren in kaart en geeft inzicht in hoe deze interacties binnen en tussen teams beïnvloeden. De theorie van Management Drives, gebaseerd op de zes drijfveren, onthult hoe elk teamlid bijdraagt aan de groepsdynamiek en welke rol zij natuurlijkerwijs aannemen. Deze methode gaat verder dan het identificeren van de drijfveren; het biedt concrete handvatten voor de ontwikkeling van individuen, teams en de gehele organisatie.

Door gebruik te maken van Management Drives kunnen leidinggevenden en medewerkers niet alleen hun eigen gedragspatronen herkennen en begrijpen, maar ook leren hoe ze effectief met de diversiteit van drijfveren kunnen omgaan. Wanneer we begrijpen wat onszelf en anderen motiveert, kunnen we beter communiceren, misverstanden verminderen en meer empathie tonen. Dit inzicht stelt teams in staat om verder te kijken dan oppervlakkige meningsverschillen en zich te concentreren op gemeenschappelijke doelen. Kortom, door dieper te graven en onze innerlijke motivaties te delen, kunnen we de fundering leggen voor een sterkere, harmonieuzere en productievere samenwerking binnen teams. Management Drives staat dus centraal in het bewerkstelligen van een transformatie die niet alleen de samenwerking verbetert maar ook een duurzame impact heeft op de organisatiecultuur.
MD Matrix 6 drijfveren

Methode

De Management Drives software biedt een effectieve tool om te meten en inzicht te krijgen in wat een team of medewerker motiveert.Door middel van onze vragenlijst word je individuele profiel gecreëerd. Door individuele profielen te onderzoeken en te combineren, krijg je inzicht in hoe een team functioneert, evenals de interacties tussen verschillende teams. Bovendien geven de individuele en teamprofielen een beter begrip van de natuurlijke leiderschapsstijl van een individu en hoe deze overeenkomt met de behoeften van het team en de organisatie.

Ontwikkel je mensen

Om succesvol samen te werken, is het van belang jezelf en je collega’s te begrijpen. Iedereen heeft zijn eigen denkpatronen en gewoonten, die worden gevormd door hun onderliggende drijfveren. Drijfveren voorspellen hoe jij, je team en je organisatie functioneren. Wanneer mensen samenwerken, verbinden ze zich met elkaar op basis van de drijfveren die ze gemeenhebben. Dit betekent dat andere perspectieven vaak onderbelicht blijven. Ontwikkel je mensen door ze te helpen zichzelf en hun teamleden te leren kennen, door hun drijfveren te begrijpen en te leren hoe ze hierop kunnen handelen.

Inzicht in jouw persoonlijke profiel

Wil je alvast een deel van jouw volledige profiel gratis ontvangen? Vul de mini-survey in en ontdek wat jou drijft, jouw potentiële valkuil en aan welk gedrag je je kan ergeren. Kom erachter wat jij en jouw teamleden belangrijk vinden.

Omgaan met conflicten op de werkvloer

Ontdek hoe inzicht en begrip van drijfveren conflicten op de werkvloer kan oplossen én voorkomen.