Alle artikelen

Elk team is in staat om topprestaties te leveren

High performing team
Binnen bedrijven is de samenwerking in teams van cruciaal belang.
Als deze samenwerking niet goed verloopt lijdt de productiviteit en
tevredenheid van het team eronder. Maar wat zijn nu precies de onderliggende problemen die de samenwerking belemmeren? En waarom is het essentieel om deze aan te pakken?

1. Communicatiekloof

Een van de meest voorkomende problemen is het gebrek aan begrip tussen
teamleden. Misverstanden ontstaan vaak omdat de communicatie niet helder
is. Dit kan voortkomen uit culturele verschillen, verschillende werkwijzen, of
simpelweg het niet duidelijk overbrengen van informatie.

2. Gebrek aan vertrouwen

Een team dat elkaar niet vertrouwt, zal nooit zijn volledige potentieel bereiken.
Zonder vertrouwen durven werknemers vaak niet openlijk hun mening te
geven, een ander aan te spreken of hun zorgen te uiten. Dit leidt tot
oppervlakkige samenwerking en gemiste kansen op ontwikkeling en
innovatie.

3. Onderstromen in de organisatie

Elk team heeft zijn eigen dynamiek en elk individu heeft zijn eigen motivaties.
Soms zijn er onzichtbare spanningen of conflicten die de productiviteit
belemmeren. Deze ‘onderstromen’ kunnen het gevolg zijn van onuitgesproken
meningsverschillen, vorige ervaringen of politieke spelletjes binnen de
organisatie.

4. Emoties en gevoelens

Mensen worden geleid door emoties en gevoelens. Als werknemers het
gevoel hebben dat er iets mis is, maar het niet kunnen benoemen of tastbaar
kunnen maken, dan wordt het probleem alleen maar groter.

Waarom een oplossing nodig is

Het oplossen van bovengenoemde problemen is niet alleen belangrijk voor
het welzijn van het team, maar ook voor de algehele gezondheid van de
organisatie. Teams die effectief samenwerken zijn innovatiever, productiever
en kunnen beter omgaan met veranderingen en uitdagingen. Bovendien
draagt een goede teamdynamiek bij aan het behoud van werknemers en het
aantrekken van nieuw talent.

De sleutel tot effectieve samenwerking

In een tijd waarin het bedrijfsleven sneller verandert dan ooit, is het voor
managers essentieel om zich te richten op de kern van wat teams effectief
maakt: vertrouwen, open communicatie en begrip voor elkaar. Door deze
problemen te erkennen en aan te pakken, kunnen we een sterkere en meer
samenhangende werkomgeving creëren waarin iedereen kan floreren.
Een cruciale stap om bovengenoemde problemen te overwinnen, is het
verkrijgen van diepgaand inzicht in onze eigen drijfveren en die van onze
collega’s. Management Drives biedt hierbij een onmisbare tool; het brengt de
onderliggende drijfveren in kaart en geeft inzicht in hoe deze interacties
binnen en tussen teams beïnvloeden. De theorie van Management Drives,
gebaseerd op de zes drijfveren, onthult hoe elk teamlid bijdraagt aan de
groepsdynamiek en welke rol zij natuurlijkerwijs aannemen. Deze methode
gaat verder dan het identificeren van de drijfveren; het biedt concrete
handvatten voor de ontwikkeling van individuen, teams en de gehele
organisatie.

Door gebruik te maken van Management Drives kunnen leidinggevenden en
medewerkers niet alleen hun eigen gedragspatronen herkennen en begrijpen,
maar ook leren hoe ze effectief met de diversiteit van drijfveren kunnen
omgaan. Wanneer we begrijpen wat onszelf en anderen motiveert, kunnen we
beter communiceren, misverstanden verminderen en meer empathie tonen.
Dit inzicht stelt teams in staat om verder te kijken dan oppervlakkige
meningsverschillen en zich te concentreren op gemeenschappelijke doelen.
Kortom, door dieper te graven en onze innerlijke motivaties te delen, kunnen
we de fundering leggen voor een sterkere, harmonieuzere en productievere
samenwerking binnen teams. Management Drives staat dus centraal in het
bewerkstelligen van een transformatie die niet alleen de samenwerking
verbetert maar ook een duurzame impact heeft op de organisatiecultuur.
MD Matrix 6 drijfveren

Methode

De Management Drives software biedt een effectieve tool om te meten en
inzicht te krijgen in wat een team of medewerker motiveert. Door middel van
onze vragenlijst word je individuele profiel gecreëerd. Door individuele
profielen te onderzoeken en te combineren, krijg je inzicht in hoe een team
functioneert, evenals de interacties tussen verschillende teams. Bovendien
geven de individuele en teamprofielen een beter begrip van de natuurlijke
leiderschapsstijl van een individu en hoe deze overeenkomt met de behoeften
van het team en de organisatie.

Ontwikkel je mensen

Om succesvol samen te werken, is het van belang jezelf en je collega’s te
begrijpen. Iedereen heeft zijn eigen denkpatronen en gewoonten, die worden
gevormd door hun onderliggende drijfveren. Drijfveren voorspellen hoe jij, je
team en je organisatie functioneren. Wanneer mensen samenwerken,
verbinden ze zich met elkaar op basis van de drijfveren die ze gemeen
hebben. Dit betekent dat andere perspectieven vaak onderbelicht blijven.
Ontwikkel je mensen door ze te helpen zichzelf en hun teamleden te leren
kennen, door hun drijfveren te begrijpen en te leren hoe ze hierop kunnen handelen.

Inzicht in jouw persoonlijke profiel

Wil je alvast een deel van jouw volledige profiel gratis ontvangen? Vul de mini-survey in en ontdek wat jou drijft, jouw potentiële valkuil en aan welk gedrag je je kan ergeren. Kom erachter wat jij en jouw teamleden belangrijk vinden.

Omgaan met conflicten op de werkvloer

Ontdek hoe inzicht en begrip van drijfveren conflicten op de werkvloer kan oplossen én voorkomen.