Alle artikelen

Moet de ‘manier van werken’ veranderen?

In korte tijd hebben twee artikelen mijn aandacht getrokken, deze artikelen benadrukken dat de manier van werken aan het veranderen is. Soft-skills en dan voornamelijk creativiteit worden steeds belangrijker. En jonge werknemers werken graag samen met jonge leiders die hun drijfveren en wensen begrijpen.

Het eerste artikel van RTL-Z gaat over het stimuleren van creativiteit op de werkvloer en in het onderwijs. Creativiteit is namelijk HET onderscheidende element in de toekomst en er is een toenemende behoefte aan creativiteit.

Het tweede artikel in MT gaat over de Millennials, een andere behoefte aan aansturen en de dilemma’s die dit oplevert met de leidinggevenden van nu. In beide artikelen gaat het om een positieve en een andersoortige benadering van kwaliteiten en vaardigheden. In de artikelen wordt ook gepleit om mensen positief te motiveren vanuit de eigen drijfveren.

Management Drives helpt organisaties om vanuit drijfveren van mensen de performance te verbeteren en het werkplezier te vergroten!