Alle artikelen

MD als drijvende kracht voor alliantievorming

Eline Eussen en Marcel Kruger – Adviseurs Decido
In de zorg- en welzijnssector zoeken steeds meer organisaties naar samenwerking. Soms stellen de financiers dit als eis, in andere gevallen nemen partijen zelf het initiatief. Het doel is meestal hetzelfde: een (aan)sluitend aanbod voor de inwoners waarbij mensen geen last meer hebben van schotten tussen de verschillende organisaties.

Het vormen van een alliantie is geen eenvoudig proces. Hoe meer spelers er zijn, hoe meer de ambities en belangen uiteen kunnen lopen. Wij begeleiden trajecten met 5 tot 12 organisaties, waarbij steeds zo’n 8 tot 20 bestuurders en managers betrokken zijn. Hoe pak je dat met zoveel mensen op een goede manier aan?

Twee vanzelfsprekende ingrediënten van alliantievorming zijn

  • visie- en planvorming (de inhoud van de samenwerking)
  • formalisering: voor welke juridische samenwerkingsvorm kiezen we en welke afspraken maken we over verdeling van middelen, uittreding, faillissement, onderlinge aansprakelijkheid enzovoorts.

Zo natuurlijk als het is om met elkaar de inhoud in de duiken (waar het hart ligt), zo onnatuurlijk is het onderwerp formalisering. Net als bij een huwelijk zijn dit niet de leukste onderwerpen om te bespreken als je aan de vooravond staat van ‘inspirerend samenwerken’. Je bent immers zakelijke afspraken aan het maken voor het geval het niet gaat zoals je verwacht. Dergelijke besprekingen kunnen snel leiden tot wantrouwen, onbegrip en een afnemend enthousiasme.

Door de jaren heen hebben wij geleerd dat investeren in de relatie tussen mensen cruciaal is voor een soepel proces van alliantievorming. Als mensen elkaar en elkaars belangen beter kennen, dan hebben ze meer begrip voor elkaars standpunten en gunnen ze elkaar meer in de rest van het traject.

Daarom zetten wij Management Drives in bij de start van iedere alliantievorming, om de vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties kennis met elkaar te laten maken. We bespreken de individuele profielen in de groep en laten zien welke valkuilen er schuilen in hun groepsprofiel. We bespreken ook wat mensen vanuit hun profiel drijft om samen te werken. Dat is voor iemand met een groen-blauw profiel heel anders dan voor iemand met een geel-paars profiel! (zie afbeelding 1)

Afbeelding 1. Waarom zou ik samenwerken? 

Als je naast ieders inhoudelijke beweegredenen inzicht krijgt in elkaars drijfveren-profiel, dan snap je beter hoe iemand ‘in de wedstrijd zit’ en begrijp je het gedrag van de ander beter. Het maakt het ook veel gemakkelijker om elkaar aan te spreken op gedrag, omdat je een gezamenlijke taal creëert! Dit is de basis voor de verdere samenwerking: het helpt om te groeien van samen werken naar samenwerken.

 

In het samenwerkingsverband ‘Samen Noord’ werken 8 welzijnsorganisaties succesvol samen sinds 2017, om de basisvoorzieningen in Amsterdam Noord toegankelijker en doeltreffender te maken. Bij de totstandkoming van deze alliantie is MD ook ingezet. De meeste vertegenwoordigers van de organisaties werkten al jaren samen voordat de alliantie werd gevormd. Toch heeft Management Drives veel betekend in het proces. Mensen leren elkaar op een andere manier kennen dan tijdens het werk in de stad. Zoals één persoon zei:

“Ik vond haar altijd heel dominant, maar ik heb veel meer begrip en waardering gekregen voor haar. Ik weet nu ook beter hoe ik met haar om moet gaan.”

Bovendien was in het groepsprofiel de kleur geel overheersend en ontbrak het aan blauw en rood. De groep werd zich ervan bewust dat een gebrek aan focus en durven kiezen wel eens een valkuil zou kunnen worden in het proces. Daarop zijn afspraken met de procesbegeleiders van Decido gemaakt over welke rol zij konden pakken om de besluitvorming van de groep te versnellen.

Alliantievorming is een trend, zeker in zorg en welzijn. Door de groeiende vraag naar begeleiding en de goede ervaringen met de inzet van Management Drives, hebben we nu een leergang Alliantievorming ontwikkeld. De deelnemers worden in deze leergang getraind in alle ins en outs van alliantievorming én leren hoe MD daarbij kan helpen (bijvoorbeeld hoe je iemand met een ander drijfveren-profiel kunt stimuleren tot samenwerking). Door het bespreken van casuïstiek, een dilemmaspel over het doorbreken van stagnaties in het proces, diverse rollenspellen met MD en een stuk theorie over samenwerkingsvormen zijn de deelnemers na deze leergang van tweeëneenhalve dag klaar om een alliantie aan te gaan.

Meer weten over deze leergang of over de ervaringen van Decido met alliantievorming? Neem contact op met Marcel Kruger (marcel@decido.nl). Of lees hier meer.