Alle artikelen

Management Drives in samenwerking met School’s Cool Nederland

Zeist, 6 september 2019
Sinds de zomer van 2019 is Astrid Oostrom, directeur van Management Drives Onderwijs, toegetreden als lid van de Raad van Toezicht bij Stichting School’s Cool Nederland.

Stichting School’s Cool Nederland is hét samenwerkingsverband van alle 15 School’s Cool vestigingen in Nederland. School’s Cool heeft diverse lokale en regionale vestigingen verspreid over het land en biedt als mentororganisatie een preventieprogramma voor jongeren die net wat extra ondersteuning nodig hebben bij hun overstap van het basis- naar het voortgezet onderwijs. Deze ondersteuning wordt gegeven door een zogenoemde ‘thuismentor’. Deze mentor is een gemotiveerde en krachtige vrijwilliger die wekelijks bij leerlingen thuis langs gaat om hen individuele begeleiding te bieden. Middels deze begeleiding helpt School’s Cool Nederland leerlingen om binnen hun eigen kaders, omgeving en persoonlijke omstandigheden de vaardigheden en de motivatie te ontwikkelen voor goed presteren in een passende onderwijsvorm.

Met haar liefde voor kinderen en haar passie voor onderwijs sluit Astrid feilloos aan bij de missie en doelstellingen van School’s Cool. Astrid heeft inmiddels jarenlange en brede ervaring met, en veel kennis over, jeugdigen en het onderwijs. Tevens heeft Astrid veel inspirerende en duidelijke ideeën over het begeleiden en coachen van individuen, teams, groepen en organisaties in zijn algemeenheid, maar met name ook met betrekking tot de begeleiding, coaching en ondersteuning van de doelgroep van School’s Cool: jongeren in het middelbaar onderwijs.

Over School’s Cool en haar toetreding tot de Raad van Toezicht van School’s Cool Nederland zegt Astrid Oostrom het volgende: “Toen Peter Taks, voorzitter van de Raad van Toezicht van School’s Cool Nederland, mij vertelde over School’s Cool, werd ik meteen enthousiast. Het sluit namelijk naadloos aan bij mijn passie en motivatie. Dit heeft geresulteerd in het verzorgen van een teamsessie Management Drives voor het Bestuur en de Raad van Toezicht van School’s Cool. Daarnaast heb ik op de landelijke zomerbijeenkomst op 11 juli 2019 een workshop mogen verzorgen over ‘Wat drijft uw puber’. Na de sessie met de RvT en het bestuur, en vooral ook na de landelijke bijeenkomst van de stichting, is mijn enthousiasme voor een samenwerking met School’s Cool alleen nog maar toegenomen”

Astrid kijkt er naar uit om zich vanaf heden via de Raad van Toezicht van School’s Cool Nederland, in samenwerking met alle andere betrokkenen bij School’s Cool Nederland, in te gaan zetten voor het leveren van een mooie bijdrage aan het doel van de organisatie: een steun in de rug bieden aan leerlingen en ouders door onder andere de inzet van de vrijwillige thuismentoren.

“Het positieve effect op het voorkomen van schooluitval en het tevens kunnen motiveren en stimuleren van leerlingen om het beste bij hen naar boven te halen, in de brede zin van het woord, spreekt mij enorm aan!”

Astrid Oostrom,
Directeur onderwijs, adviseur, coach en trainer bij Management Drives Nederland B.V. in Zeist

Voor meer informatie over Astrid en over haar werkzaamheden voor Management Drives en het onderwijs kunt u een kijkje nemen op de volgende website:
http://managementdrives.com/onderwijs