Alle artikelen

Leiderschap bij de Ondernemingsraad

De relatie tussen bestuurder en ondernemingsraad is meer dan ooit een spannend onderwerp. Bestuurders willen graag dat de ondernemingsraad meedenkt en meepraat. Zij willen ook graag dat een ondernemingsraad positief kritisch kijkt naar nieuwe initiatieven of te nemen besluiten.

ondernemingsraadToch blijft er altijd een spanning bestaan zodra de Ondernemingsraad dit ook daadwerkelijk gaat doen en ook wel eens ergens tegen is en het handelen van de bestuurder ter discussie stelt.

Voor een Ondernemingsraad bestaat er een spanning hoe je meedenkt en meegaat met een bestuurder zonder dat het ten koste gaat van de onafhankelijkheid en de eigen profilering naar de achterband. Dit dilemma ligt ten grondslag aan meerdere verzoeken van Ondernemingsraden om aan de slag te gaan met Management Drives.

Management Drives wordt momenteel bij een aantal Ondernemingsraden ingezet om inzicht te krijgen in de eigen drijfveren en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Het wordt daarbij ook ingezet om de samenwerking met de bestuurder effectief en efficiënt te laten zijn. Gedrag en belangen worden ineens bespreekbaar en dat geeft energie.

Wilt u meer weten? Neem contact op met Richard Berenschot: r.berenschot@managementdrives.com