Alle artikelen

De kracht van het team zit in de diversiteit

N.a.v. geluiden van onze partners over de complexiteit van de diversiteitsgrafiek hebben we besloten om hier goed naar te kijken. Dit heeft ertoe geleid dat de grafiek is verbeterd en meer ondersteunend aan de groepslogica is. De manier waarop de diversiteit geïnterpreteerd kan worden is echter niet veranderd.

Deze verbeteringen worden in alle systemen doorgevoerd. Zorg ervoor dat u alle applicaties waaronder de MD Viewer bijwerkt naar de nieuwste versie om gebruik te maken van de verbeterde diversiteitsgrafiek. De online versie van de MD Viewer is toegankelijk via viewer.managementdrives.com en wordt automatisch bijgewerkt.

Wijzigingen Diversiteitsgrafiek

Nauwkeuriger middelpunt

We laten nu een team zien vanuit zijn kracht. Het middelpunt wordt nog nauwkeuriger berekend en is gebaseerd op alleen de logica, i.p.v. het volledige profiel. Dit zorgt ervoor dat de huidige grafiek niet met de nieuwe grafiek is te vergelijken.

Samenvoegen van deelnemers

Deelnemers die in de grafiek zo dicht bij elkaar liggen worden voortaan samengevoegd. Dit maakt het geheel van de diversiteitsgrafiek overzichtelijker en het maakt het eenvoudiger om de namen van de deelnemers te tonen.

Verdeling van profielen in het grijze segment

Er wordt al onderscheid gemaakt op profielen met een R op de eerste plaats en schakelprofielen. Dit wordt voortaan nog beter zichtbaar doordat we ook een segment toevoegen waardoor we een splitsing maken voor deze twee type profielen. Dit maakt ook het samenvoegen van deelnemers overzichtelijker.

Weergave van de R als tweede stuurkleur

Voortaan zullen we een witte cirkel in het midden tekenen indien de tweede stuurkleur de R betreft. Dit geeft extra informatie en verbetert de uitleg van de diversiteitsgrafiek.