Alle artikelen

Intelligent motiveren

Als consultant kom ik het gebruik van Performance Management (PM) veelvuldig tegen. We kunnen er niet meer omheen en het heeft beslist een aantal voordelen: Performance management zorgt dat de organisatiebesturing transparant wordt en uiteindelijk beter in balans komt. In deze blog ga ik in op de voordelen van het PM.


Jaarplan
Vast terugkerend ritueel binnen PM is het maken van een jaarplan. Bij de meeste organisaties is het jaarplanritme als volgt; het start in september met een schot voor de boeg; om vanuit daar een organisatiedoel 2016 te formuleren. Vervolgens mogen medewerker hun KPI’s en ontwikkelplannen formuleren. Tot zover de theorie. In de praktijk blijkt vaak dat deze exercitie systematisch en praktisch is, maar onvoldoende werkt. Want in december is de presentatie van de plannen, in januari spreekt men er nog over in de wandelgangen en in februari is het niet meer dan een mapje op de gemeenschappelijke schijf.

Intelligent motiveren
Wat is er nodig om het bedrijfsplan van 2017 wel te laten slagen? Hoe zijn medewerkers op intelligente manier te motiveren om een businessplan te omarmen? Het antwoord is dat er goed nieuws is op dit front, namelijk dat er veel meer bekend is over intelligent motiveren. Uit onderzoek blijkt dat in de huidige complexe wereld waarin het draait om creativiteit en innovatiekracht, externe motivators als beloning niet werken. Belonen werkt niet, het brengt zelfs schade toe. Mensen gaan slechter presteren bij het uitvoeren van ingewikkelde taken op het moment dat er bonussen uitgeloofd worden.

Dan Pink (video) verdeelt het begrip motivatie in drie deelgebieden: autonomie, meesterschap en zingeving (doelgerichtheid).

  • De menselijke motivatie (mentale energie) en effectiviteit is afhankelijk van de mate waarin een persoon het gevoel heeft autonoom te zijn. Autonome motivatie zorgt voor betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor het behalen van je eigen plannen. Verschillen tussen medewerkers die vanuit autonome motivatie of juist vanuit externe motivatie werken zijn significant en meetbaar en zorgen voor een duurzame performance.
  • Meesterschap staat voor de wens die mensen hebben om beter te worden in hun vak. Het daadwerkelijk beter worden, het beter opleveren van betere prestatie leidt zelf tot motivatie.
  • En zingeving staat voor het feit dat mensen graag iets doen dat bijdraagt aan doel dat groter is dan zij zelf.

Echter, het minder goede nieuws is dat we tot nu toe niet veel doen met deze kennis. Sterker nog, het blijft bijzonder om te constateren dat we in de huidige economie de wetenschap op het gebied van motivatie massaal negeren. In mijn werk zie ik dagelijks vraagstukken over het verbeteren van prestaties direct gekoppeld worden aan beloning en bonus. Met name het topmanagement en bestuurders zijn behoorlijk consequent in het negeren of zelfs ontkennen van wetenschappelijk onderzoeken en bewijs naar intrinsieke motivatie. Het wordt simpelweg genegeerd.

De succesformule
Performance management zou dus gericht moeten zijn op motivatie. Motivatie-onderzoek is in feite een intelligent systeem dat ervoor zorgt dat medewerkers in een organisatie een krachtige bijdrage leveren aan de belangrijkste doelen van de organisatie, vanuit hun eigen bevlogenheid en wil. Daarbij staat het verbeteren van de eigen prestaties centraal. En hier ligt de sleutel tot succes voor het behalen van gemaakte plannen. Het werken vanuit eigen drijfveren zorgt voor autonome motivatie. Het is niet alleen prettig om te weten wat jou als mens motiveert, het is cruciaal voor het succes in je werk. Het is voor een organisatie noodzakelijk om resultaatgericht te kunnen werken.

In het maken van bedrijfsplannen zou het motivatie en persoonlijk leiderschap centraal moeten staan. Dat vergt een andere aanpak om tot bedrijfsplannen te komen.  Een aanpak die met name lef vraagt van managers om het eens op een heel andere manier aan te pakken.