Alle artikelen

Laten Nederlanders zich sneller irriteren door (in onze ogen) autoritaire mensen die onnodig de strijd aangaan?

De afgelopen 3 weken heb ik met veel mensen met verschillende nationaliteiten gewerkt tijdens een MD-sessie. Drijfveren worden gevormd door onze ‘Nature, Nurture, Culture’. Het viel mij op dat in internationale context de rode verwerping (jij ziet de negatieve kant in van gebruik van tempo en macht als drukmiddel) een stuk kleiner is dan ik meestal in Nederland tegenkom. Is dit toeval of heeft dit met onze cultuur te maken?

Van oudsher zijn wij ondernemend in Nederland, de oranje drijfveer (wil vooruitgang resultaten en prestaties laten zien) zien wij veel terug bij onze klanten. In onze Nederlandse cultuur is het belangrijk om draagvlak te creëren en mensen te betrekken. Ons poldermodel, waarin wij consensus willen bereiken, is gedreven door onze groene kant. De groene drijfveer stelt mensen en sociale verbanden voorop.

Wij willen ook vernieuwend zijn (en blijven) vanuit onze kennis en innovaties. Dit is de kracht van de gele drijfveer. De gele drijfveer wil analyseren, begrijpen en doorgronden. Nederland kenmerkt zich ook door een vrij efficiënte manier van organiseren. Vaak is het belangrijk zaken effectief en efficiënt te implementeren. Dit is blauw gedrag, de blauwe drijfveer wil namelijk zekerheid en duidelijkheid creëren. Wij zijn daarnaast vanuit de blauwe drijfveer vaak gemotiveerd om de vak-expert te zijn in ons werkveld.

In december houden wij ons veel bezig met de motivatie vanuit de paarse drijfveer (stelt zich dienstbaar op en creëert binding en veiligheid). Naast alle vaste momenten zoals Sinterklaas en Kerstmis, blikken wij vaak terug op het jaar en waarderen wij wat wij hebben gedaan. We zoeken onze familie op.  Dit zijn allemaal mooie paarse gedragingen die we doen. De een omdat hij graag dat gevoel van vertrouwdheid wil behouden vanuit de paarse drijfveer, de ander wellicht ook vanuit een andere motivatie.

De rode drijfveer (staat voor durf, tempo en kracht) laat graag van zich horen en steekt zijn hoofd boven het maaiveld uit. Het mag van rood ook vuur en vlam zijn hoe jij met elkaar omgaat en met elkaar communiceert. Maar jouw hoofd boven het maaiveld uitsteken is niet zo Nederlands. ‘Doe normaal, dan doe je al gek genoeg’ is een typische Nederlandse uitspraak. Zou het door onze cultuur komen dat wij ons als Nederlander sneller later irriteren wanneer wij iemand tegenkomen die dominant of confronterend is in zijn gedrag? Zie ik daarom in Nederland vaker een rode verwerping in vergelijking met een internationale setting? Ik denk het wel.

Heb jij ook moeite met autoritair gedrag? Onze mini survey geeft onder andere inzicht in wat jou irriteert, ontdek hier waar jouw krachten en valkuilen liggen.

Of neem contact op met Julie!