Alle artikelen

Hoe vrijdenkend of concreet denkt u?

We leven allemaal in verschillende werelden, grofweg kunnen we deze indelen in twee werelden. De ene wereld bestaat uit kansen, dromen, mogelijkheden en idealen. In de andere wereld kunt u dingen maken, vastpakken en zien. Kortom een nog te maken wereld en een gemaakte wereld.

Voor sommigen is de wereld van een omgeving van kansen, mogelijkheden en zijn dromen net zo reëel als de echte wereld. Voor anderen telt vooral de nuchtere werkelijkheid. Zij verbazen zich over de drukte die mensen maken over zaken die (nog) helemaal niet bestaan. De meer abstracte denker begrijpt niet waarom anderen zich zo vastklampen aan het bestaande. Leiderschap legt de verbinding tussen het abstracte ideaal en de praktische werkelijkheid.

Drijfveren spelen een grote rol in deze verschillende manieren van denken. Waar u toe gedreven wordt, bepaalt grotendeels of u een abstracte of concrete denker bent. Dit komt omdat drijfveren bepalend zijn voor uw waarnemen, handelen, denken en doe, laten en beoordeling. Ze sturen uw gedrag en gevoel. Drijfveren geven richting aan het gebruik van uw talenten, zintuigen, intelligentie en ervaring. We onderscheiden zes drijfveren die ieder zijn eigen krachten en valkuilen heeft.

Voor de gele en groene drijfveer begint het denken in termen van idealen, dromen en mogelijkheden. Hoe kan het allemaal mooier, leuker, beter, slimmer en harmonieuzer worden; een voortdurende zoektocht naar een maakbare, nog te creëren wereld. Eerst wordt een visie of een ideaal geformuleerd en dan wordt bekeken hoe een en ander in de werkelijkheid moet landen. Het gevaar is echter dat door de voortdurende abstractie de realiteit uit het oog wordt verloren.

De blauwe, rode en paarse drijfveer, staan met twee benen op de grond. Het denken begint in de concrete werkelijkheid. Veranderingen beginnen bij concrete problemen en worden stap voor stap doorgevoerd. Nuchter, realistisch en praktisch. Niet zozeer bezig met mooier, leuker, beter. Sommige dingen zijn niet leuk maar moeten ook gewoon gebeuren. ‘Niet zeuren, gewoon doen.’

De oranje drijfveer heeft geen dominante voorkeur voor abstract of concreet. Oranje kan dromen, maar ook nuchter en praktisch zijn. De cultuur van de organisatie is daarin medebepalend.

Hoe is uw manier van denken en kunt u bij uzelf goed beoordelen of u abstract of concreet denkt? Alles begint bij een kritische beoordeling van uw eigen gedrag en waarneming. Al heel snel kijkt u naar andere mensen en vindt u daar ook wat van. Het kan maar zo zijn dat u “anders” als verkeerd of vervelend beoordeelt, maar het kan maar zo zijn dat die ander heel complementair is aan u. Dat is leiderschap, ken u zelf, waardeer de ander en gebruik elkaars kracht.

Probeer eens bij de mensen om u heen te ontdekken of zij vanuit de concrete realiteit denken of meer in termen van idealen, dromen en mogelijkheden. Misschien ontdekt u zo al iets van iemand zijn drijfveren en kunt u kijken hoe u nog meer voor elkaar kunt betekenen.