Alle artikelen

Hoe houd je als team de daadkracht en tempo in keuzes maken vast in de aankomende periode?

“COVID-19 heeft bijgedragen aan meer positief rood gedrag in onze organisatie”, krijgen wij veel terug van onze klanten.

Onlangs sprak ik een klant van ons die wereldwijd actief is in de financiële dienstensector. Voor het Corona tijdperk vond het team het lastig om positief rood gedrag te laten zien; echte keuzes in de doelstellingen die zij dit jaar willen realiseren, urgentie creëren in wat nu en pas straks af moet, grenzen stellen naar elkaar, en naar de top toe aangeven wat daadwerkelijk mogelijk is om neer te zetten in een bepaalde periode. Dit team was erg zelfbewust dat zij dit lastig vinden, mede vanwege een kleine rode drijfveer in hun teamprofiel en een grote rode verwerping. Het team is gedreven om op veel verschillende borden tegelijk te schakelen, leggen de ambitie hoog en flexibel om additionele doelstellingen neer te zetten en willen ook het ideale plaatje met voldoende draagvlak vanuit de organisatie neerzetten (Oranje-Geel-Groene Logica).

Corona bracht daar op een positieve manier verandering in. Binnen een paar weken was het concept plan ‘Digitaal werken 2021’ voor deze corporate omgezet naar uitvoering en werkten ruim 5.000 mensen wereldwijd digitaal met elkaar. Digitaal werken was niet het enige project wat opeens veel meer tempo en urgentie kreeg, zo ook een aantal inhoudelijke veranderthema’s op de agenda van HR. Hoe kan dit?

Corona zorgde voor echte keuzes, voor urgentie. Kiezen was opeens veel makkelijker want de business ging door. Klanten willen bediend worden en de organisatie moet zorgen dat dit op een kwalitatieve manier gefaciliteerd wordt.

Een mooi voorbeeld over het juiste gedrag laten zien op team- en organisatieniveau omdat de context hierom vraagt. Leiderschap gaat over adequaat kunnen handelen gegeven het team, de rol, de organisatie en dynamiek waarmee jouw organisatie of maatschappij te maken heeft. Adequaat handelen vanuit jouw drijfveren.

Covid-19 Management Drives

Als teams zelf weinig rood in hun profiel hebben en wel een rode verwerping, (dus rood in hun mindset) dwingt een externe factor juist dat teams/organisaties positief rood laten zien. Onder de mindset schuilt namelijk ook een verlangen. Het is makkelijker als een externe factor het team dwingt om snel keuzes te maken dan zelf continu de rode vlag te (in hun ogen) moeten hijsen.

Daarnaast kan Corona ook voor meer eenheid binnen het team of organisatie zorgen (positief paars) omdat de gehele organisatie (en in dit geval de samenleving) geraakt wordt. We gaan samen vechten tegen deze gezamenlijke vijand. Een gezamenlijke vijand maakt vaak een andere energie los die voor extra teamspirit en kracht zorgt. Klanten die ik sprak beschreven geregeld dat zij de support van directie tot aan facilitaire ondersteuning voelden en trots waren op hoe hun organisatie met deze situatie omging.

Hoe houdt het team dit positieve rode gedrag vast? Welke externe factor heb jij nodig om dit positief rode gedrag te blijven laten zien?

Met behulp van ons nieuwe COVID-19 Impact Programma bespreken we op individueel en team niveau welke gedragingen er positief of negatief ervaren zijn in de afgelopen periode. Wij maken ook concreet hoe de positieve gedragen te behouden zijn in het nieuwe normaal. Klik hier voor meer informatie en doe gratis een persoonlijke scan. #tijdomkleurtebekennen