Alle artikelen

Eric Brands (Gasunie): “Sneller de diepte in”

N.V. Nederlandse Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Het bedrijf verzorgt het gastransport in Nederland en Noord-Duitsland. Daartoe beheren de ongeveer 1500 medewerkers onder andere het gastransportnetwerk en zorgen ze dat het gas bij de eindgebruiker terecht komt. Een gigantische verantwoordelijkheid. Want zonder gas blijven onze huizen onverwarmd en kunnen de meesten van ons niet koken.

Als sinds 2010 werkt Gasunie met de software van Management Drives, om zo het functioneren van de gehele organisatie te verbeteren. Eric Brands, organisatieadviseur bij Gasunie, geeft aan wat dit in de praktijk oplevert. “Wat we heel sterk merken is dat de software van Management Drives een inzicht geeft in elkaar”, vertelt Brands. “En die inzichten gebruiken we heel veel. Het mooie ervan vind ik dat het geheel waardenvrij is. Het creëert als het ware een soort taal waarbinnen je zaken kunt bespreken. Zonder dat je daarbij oordeelt of veroordeelt.”

“Het creëert als het ware een soort taal waarbinnen je zaken kunt bespreken. Zonder dat je daarbij oordeelt of veroordeelt.”

Het level playing field dat daarmee geschapen wordt, wordt vervolgens ingezet om binnen teams zaken te duiden en bespreekbaar te maken. “Het is heel goed voor teams om bijvoorbeeld te kunnen zien ‘dit is groen gedrag’, en dat kun je dan als zodanig benoemen. Samen kun je de zaken dan makkelijker duiden en kun je dat meteen met elkaar bespreken. Dat leidt tot beter onderling begrip en uiteindelijk tot betere samenwerking. Dat maakt Management Drives tot een krachtige tool.”

Ongeveer twee derde van de werknemers van Gasunie heeft inmiddels een profiel. Voor Brands is het een behoorlijke klus om het profiel – en de sterke punten en valkuilen bij het functioneren binnen het team – met iedereen door te spreken. “De app is voor mij daarvoor een mooie toevoeging.” Zo vraagt hij nieuwe collega’s eerst de samenvatting van zijn of haar profiel op de app goed door te lezen. “De app hebben ze immers altijd bij de hand en ik merk dat het gesprek wat we daarna hebben beter landt. Daardoor kun je sneller de diepte in. Mensen snappen dan een stuk sneller wat ze ermee kunnen en waar ze op moeten letten.”