Alle artikelen

Doelmatige en innovatieve zorg met behulp van Management Drives

Cicero Zorggroep voert domotica in als middel om de doelmatigheid te verhogen en innovatieve zorg op maat te leveren. De Management Drives methodiek wordt daarbij als doorlopende interventiebasis gebruikt.

in voor zorg management drivesCicero Zorggroep is in Zuid-Limburg actief met het leveren van zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking. Cicero Zorggroep is permanent op zoek naar innovatieve oplossingen en heeft recent een project uitgevoerd met als doel:

  • Verhogen clie?ntveiligheid, bijvoorbeeld door monitoring.
  • Verhogen kwaliteit van leven, bijvoorbeeld meer bewegingsvrijheid voor PG-bewoners.
  • Verhogen zelfredzaamheid.

Sietse Lugtenburg, partner van Management Drives, heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd met behulp van de methodiek Management Drives. De organisatie “In voor Zorg!” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft het project en het resultaat een compliment gegeven in de vorm van een “parelpublicatie”. Lees meer op de website invoorzorg.nl.

In voor zorg!

Organisaties in de langdurige zorg krijgen te maken met andere eisen van de samenleving. Denk aan een krapper wordende arbeidsmarkt, financiële en economische druk en het daarmee samenhangende overheidsbeleid.

Het programma In voor zorg! helpt zorgorganisaties hun werkprocessen in te richten met het oog op deze toekomst. Het programma bundelt bestaande kennis en biedt organisaties praktische ondersteuning in hun eigen veranderingstraject. In voor zorg! loopt vanaf september 2009 en is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Vilans, kenniscentrum langdurende zorg.

Management Drives is een methodiek die aan de doelstellingen van het programma een belangrijke bijdrage levert.